Έρευνα ερωτηματολογίου

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ διεξάγει έρευνα ερωτηματολογίου για τη αποδοχή Συστήματος Κινητικότητας με βάση τη Ζήτηση με χρήση Αυτόνομων Οχημάτων.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι μέρη και η διάρκεια συμπλήρωσής του υπολογίζεται στα 20 λεπτά.

Για τους σκοπούς της έρευνας δεν απαιτούνται προσωπικά στοιχεία. Κάθε απάντηση θα αντιμετωπιστεί εμπιστευτικά και μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων που συμμετέχετε στην έρευνα.

Μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/M2P6czzb2xUZ9J689