Εκδόσεις ΣΕΣ

O ΣΕΣ εκδίδει ανά δίμηνο το Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου, το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε όλα τα μέλη του καθώς και σε σειρά φορέων και υπευθύνων του τομέα των Συγκοινωνιολόγων.
Παράλληλα, εκδίδει τις θέσεις του σε θέματα που αφορούν στις μεταφορές. Τον Ιούλιο του 2003 εκδόθηκε πολυσέλιδο τεύχος που συνοψίζει τις Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων αναφορικά με σημαντικά τρέχοντα θέματα του συγκοινωνιακού συστήματος της χώρας. Οι θέσεις αυτές προέκυψαν από τις αρμόδιες επιτροπές του ΣΕΣ και υιοθετήθηκαν μετά από αναλυτική συζήτηση από τα Διοικητικά Συμβούλια της τελευταίας τετραετίας. Ο κατάλογος των θεμάτων δεν είναι πλήρης, περιλαμβάνει όμως πλούσιο υλικό, η χρήση του οποίου μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονικά τεκμηριωμένη βελτίωση του συγκοινωνιακού συστήματος της Ελλάδας.
Έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων προετοιμάζει ειδική έκδοση με τίτλο «Πεπραγμένα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Λειτουργίας – Συλλογή Καλών Πρακτικών των Ολυμπιακών Αγώνων 2004».