Έρευνα Αξιολόγησης ΣΕΣ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπηρεσιών του Συλλόγου στα μέλη του δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, η συμπλήρωση του οποίου είναι ανώνυμη.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται μόνο στα μέλη του ΣΕΣ.

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Συλλόγου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν προς όλα τα μέλη του Συλλόγου και θα αποτελέσουν τη βάση για το σχέδιο δράσης που αναπτύσσεται.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.surveymonkey.com/r/GLBWCK3