• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

 
στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 

Γενικά Στοιχεία

 
Αριθμός Μητρώου ΣΕΣ (συμπληρώνεται από τη γραμματεία)
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατοικία

 
 
 
 
 
 

Εργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άλλα στοιχεία

 
Επιθυμώ να λαμβάνω το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ
 


 
Επιθυμώ να δημοσιευτούν στο Δελτίο και την ιστοσελίδα του ΣΕΣ
 


 


 


 

Επισυναπτόμενα

 
Σημείωση: Τα επισυναπτόμενα αρχεία μπορούν να είναι τύπου doc, docx, txt ή zip.
 
Επιθυμώ να γίνω μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και σας παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτηση μου η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Καταστατικού του ΣΕΣ αποτελείται από:
 
1) το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο με τα στοιχεία μου και υπογεγραμμένο
 
2) βιογραφικό σημείωμα
 
 
3) κατά περίπτωση
 
α)
 
- αντίγραφο Διπλώματος Μηχανικού
 
 
- αντίγραφο διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε έναν ή περισσότερους τομείς του αντικειμένου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 
 
ή β)
 
- αντίγραφο Διπλώματος Μηχανικού
 
 
- δύο συστατικές επιστολές μελών του ΣΕΣ που βεβαιώνουν ότι έχω τουλάχιστον τριετή (κατά περίπτωση) επαγγελματική εμπειρία σε δύο τουλάχιστον τομείς του αντικειμένου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
 
 
 
ή γ)
 
- αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανώτατης Σχολής
 
 
- αντίγραφο διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε έναν ή περισσότερους τομείς του αντικειμένου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 
 
- δύο συστατικές επιστολές μελών του ΣΕΣ που βεβαιώνουν ότι έχω τουλάχιστον πενταετή (κατά περίπτωση) επαγγελματική εμπειρία σε δύο τουλάχιστον τομείς του αντικειμένου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
 
 
 
 
 
 

Επισκέπτες

Έχουμε 55 επισκέπτες συνδεδεμένους