• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Επιτροπή E3: Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Η Επιτελική Επιτροπή Ε3 : Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Η Επιτροπή Ε3 απαρτίζεται από:  

α/α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 349 ΒΑΡΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
2 361 ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 619 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4 730 ΡΟΥΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Επισκέπτες

Έχουμε 170 επισκέπτες συνδεδεμένους