• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Πόσο σημαντική θεωρείτε την προώθηση καθαρότερων καυσίμων και οχημάτων στις οδικές μεταφορές για την προστασία του περιβάλλοντος?

Voting for this poll has ended.


Στατιστικά:

No Flash Player Installed


Αριθμός Ψηφοφόρων  :  43
Έναρξη ψηφοφορίας  :  2012-05-10 10:59:14
Τέλος ψηφοφορίας  :  2012-07-10 00:00:00