• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

ΕΜΠ – Θέσεις εργασίας για Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς

Η Ερευνητική Ομάδα Οδικής Ασφάλειας του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ προτίθεται να προσλάβει νέους/ες και έμπειρους/ες συγκοινωνιολόγους μηχανικούς πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων (κυρίως ευρωπαϊκών) ερευνητικών έργων. Οι βασικές περιοχές έρευνας αφορούν: Αυτοματοποίηση οχημάτων και κυκλοφορίας, Ανάλυση δεδομένων ευρείας κλίμακας, Προσομοίωση κυκλοφορίας, Αξιολόγηση επιπτώσεων συγκοινωνιακών συστημάτων, Μοντέλα συμπεριφοράς οδηγού, Νέες μορφές κινητικότητας.

Οι μηχανικοί - ερευνητές θα ενταχθούν ως πλήρους απασχόλησης στην Ερευνητική Ομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας με παγκόσμια αναγνώριση, και θα ασχοληθούν με τις πιο σύγχρονες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας, μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Προβλέπεται αντίστοιχο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών καθώς και η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ή Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.nrso.ntua.gr/wp-content/uploads/NTUA-TrafficSafetyEngineer2019-2.pdf

 

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 140 επισκέπτες συνδεδεμένους