• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης"

Αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του ΕΠΠΕΑΑ (epper.gr) ο Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης", για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ο οποίος αποτελεί ένα κατευθυντήριο πλαίσιο προς τους Δήμους της Χώρας.

http://www.epper.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=413

Στόχος του συγκεκριμένου Οδηγού, όπως αυτός θα διαμορφωθεί τελικά μετά από ανοικτή διαβούλευση, καθώς και των αντίστοιχων δράσεων που αυτός εξειδικεύει και οι οποίες θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοσθούν εντός της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είναι η Βιώσιμη Αειφόρος Ανάπτυξη.

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 549 επισκέπτες συνδεδεμένους