• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Summer school on Big Data, Mobility Patterns and Transport Analytics (Nicosia, June 1-3, 2016)

Transportation systems analysis, an interdisciplinary epistemological area from its conceptual beginnings, has relied upon assumptions related to social/collective and/or personal/disaggregate organization of desires that expressed or satisfied by the mobility of people and goods. This intensive three day school will provide attendants with training on advances in acquiring, handling, processing and analyzing transportation-related Big Data. The focus will be on capturing patterns related to mobility of people and goods, by identifying the limitations and challenges in such computational paradigms. The invited lecturers are internationally renowned individuals from the academia and industry, with years of real-world applications experience. Several case studies will be presented and team-based, hands-on, afternoon practicums.

The school is targeted at graduate and PhD students, engineers, researchers, consultants and government employees who wish to improve their understanding and skills in Big Data Analytics.

 

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 124 επισκέπτες συνδεδεμένους