• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

8ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές - Θεσσαλονίκη, 28-29 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (I.MET.) διοργανώνουν το «8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Το μέλλον των μεταφορών στην Ελλάδα: Ένα όραμα για το 2030» το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, την 28η και 29η Σεπτεμβρίου 2017. Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (International Congress on Transport Research - ICTR) αποτελεί εδώ και δεκαπέντε έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στη διοίκηση καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.

Οι επιστημονικές εργασίες που θα υποβληθούν, είναι επιθυμητό να εντάσσονται σε κάποια από τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές (χωρίς να αποκλείονται πρωτότυπες εργασίες σε άλλα αντικείμενα σχετικά με τις μεταφορές).

 • Βιώσιμη κινητικότητα
 • Πολυτροπικότητα στις μεταφορές
 • Πράσινες μεταφορές
 • Έξυπνες συγκοινωνιακές υποδομές
 • Ασφάλεια στις μεταφορές
 • Νέες τεχνολογίες παρακολούθησης και διαχείρισης κυκλοφορίας
 • Συνεργατικά σχήματα στις μεταφορές και εξατομικευμένες μετακινήσεις
 • Αυτοματοποίηση, έξυπνα και διασυνδεδεμένα οχήματα
 • Διαδίκτυο των αντικειμένων και δεδομένα μεγάλου όγκου στις μεταφορές
 • Κοινωνικά δίκτυα στις μεταφορές

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (περίληψη και πλήρες κείμενο), μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.ictr.gr, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

 • 15η Δεκεμβρίου: Προθεσμία υποβολής περίληψης εργασιών (έως 500 λέξεις)
 • 15η Ιανουαρίου: Καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης συγγραφέων για την αποδοχή ή όχι της εργασίας τους
 • 15η Μαρτίου: Προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας από συγγραφείς
 • 31η Μάϊου: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχολίων κρίσης πλήρους εργασίας στους συγγραφείς
 • 30η Ιουνίου: Προθεσμία υποβολής αναθεωρημένης πλήρους εργασίας από συγγραφείς

Οι εργασίες μπορεί να γραφούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στην άλλη αντίστοιχα γλώσσα (το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο αφορά αποκλειστικά συμμετέχοντες των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Ελληνική). Σε επόμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης των τελικών εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα δημοσίεσης επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (ειδικό τεύχος με πρόσκληση) ύστερα από πρόσθετη κρίση και κατάλληλη προσαρμογή τους. Ο τίτλος του περιοδικού θα ανακοινωθεί σε επόμενο τεύχος.

Συνημμένα:

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 156 επισκέπτες συνδεδεμένους