• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ερωτηματολόγιο: "Μοντέλο αξιολόγησης της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στην Ελλάδα"

Παρακαλούμε απαντήστε και προωθήστε το παρόν ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τις ανάγκες της διδακτορικής διατριβής με τίτλο "Μοντέλο αξιολόγησης της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στην Ελλάδα", που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από την κα. Ε. Ηλιάδου, συγκοινωνιολόγου και μέλους του συλλόγου μας.

Το ερωτηματολόγιο αφορά στη διαμόρφωση του ελληνικού μοντέλου αξιολόγησης  της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών (road sustainability rating system).

Στόχος είναι η αντικειμενική βαθμονόμηση των κατηγοριών του μοντέλου αξιολόγησης  της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών που διαμορφώνεται στην παρούσα διδακτορική διατριβή.

Περιλαμβάνει την συνοπτική αξιολόγηση 7 κατηγοριών βιωσιμότητας, η οποία γίνεται σε 5βάθμια κλίμακα. 

Έπειτα ακολουθεί η σύγκριση των 7 κατηγοριών ανά δύο, ώστε να επιλεχθεί η πιο σημαντική κάθε φορά. 

Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA-2IzuD1YkWF1FpBkfbZSWdwPzsa7t0IDxSbVcnnhJEptpg/viewform

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 132 επισκέπτες συνδεδεμένους