• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Πιστοποίηση Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας

Η Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε το με Α.Π. έγγραφο ΔΑΟΥ/οικ.1479/Φ- ΕΟΑ/4-11/-2016 στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του ως προς την επικείμενη έναρξη διαδικασιών πιστοποίησης ελεγκτών οδικής ασφάλειας. Στο έγγραφό αναφέρονται τα παρακάτω:

Με σκοπό την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

 1. Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 104/2011 (ΦΕΚ 237 Α΄/7-11-2011)
 2. Εγκρίθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές (ΦΕΚ 3134Β΄/27-11-2012)
 3. Συστάθηκε η Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών (ΔΑΟΥ) στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το Π.Δ.109/2014.

Αντικείμενό της ΔΑΟΥ, μεταξύ άλλων, είναι η καθιέρωση και η εφαρμογή διαδικασιών για τους ελέγχους και επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση/βελτίωση της ασφάλειας του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας, είτε αυτό είναι στο στάδιο της μελέτης είτε είναι στο στάδιο της κατασκευής είτε έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία οι Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας διενεργούνται από πιστοποιημένους Ελεγκτές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας και να έχουν λάβει πιστοποιητικό επάρκειας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και Εκπαιδευτικό υλικό Πιστοποίησης Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας στα πλαίσια της σύμβασης «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για την εκπαίδευση των υποψηφίων ελεγκτών οδικής ασφάλειας» με ανάδοχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο Ευάγγελος Μπεκιάρης και κύρια ερευνήτρια η Σοφία Βαρδάκη.

Τα επιμέρους κεφάλαια του εκπαιδευτικού υλικού και οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη τους είναι:

 • Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Θεσμικό Πλαίσιο: Γιώργος Γιαννής
 • Θέματα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας: Σοφία Βαρδάκη και Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς
 • Προσδιορισμός και Βελτίωση Επικίνδυνων Θέσεων: Γιώργος Γιαννής
 • Ασφαλές Σύστημα Οδικής Κυκλοφορίας, Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφαλής Σχεδιασμός των Οδών: Σοφία Βαρδάκη
 • Οδική Ασφάλεια, Σχεδιασμός των Οδών και Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας: Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς
 • Οδική Ασφάλεια και Στοιχεία Σήμανσης των Οδών: Βασίλης Ψαριανός
 • Οδική Ασφάλεια και Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων και Οδική Ασφάλεια σε Σήραγγες: Νίκος Ηλιού
 • Παραδείγματα Εφαρμογής Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας: Σοφία Βαρδάκη, Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς, Φώτης Μερτζάνης, Βασίλειος Ψαριανός και Στέργιος Μαυρομάτης.

Για την τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού ελήφθησαν υπόψη ο σχολιασμός και η επιστημονική αξιολόγηση του Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ κ. Γεωργίου Κανελλαΐδη.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.: ΔΑΟΥ/οικ.667/Φ-Αποφ./18-5-2016 (ΦΕΚ 1694 Β΄/13-6-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση Σχήματος Πιστοποίησης, Γενικού και Ειδικού Κανονισμού, Εκπαιδευτικού προγράμματος και Εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίησης Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας».

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 185 επισκέπτες συνδεδεμένους