• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Bus και Thess… να μοιραστείς την ιδέα σου για πιο καινοτόµα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη;

Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη μία δράση συλλογής καινοτόμων ιδεών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω μιας κατάλληλης, εύχρηστης πλατφόρμας που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό.

Η δράση περιλαμβάνει πέντε εκστρατείες, σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής και της Ελληνικής. Για καθεμία από αυτές, προβλέπονται ξεχωριστή διαδικασία επιβράβευσης.

Σε ότι αφορά την Ελληνική εκστρατεία, το πεδίο ενδιαφέροντος είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, ενθαρρύνεται και η συμμετοχή κατοίκων άλλων πόλεων με την προϋπόθεση οι ιδέες που θα υποβάλλουν να είναι γενικές ώστε να μπορούν να βρουν εφαρμογή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κάθε πόλης, συνεπώς και της Θεσσαλονίκης. Αυτή η πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing platform) είναι διαθέσιμη προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα http://thess.ciptec.eu.

Οι ιδέες που κατατίθενται στην πλατφόρμα σχολιάζονται ή/και αξιολογούνται από άλλους χρήστες. Με την ολοκλήρωση της εκστρατείας, στο τέλος του Μαρτίου 2017, οι τρεις καλύτερες ιδέες θα επιβραβευτούν (tablet, κάρτες απεριορίστων διαδρομών του Ο.Α.Σ.Θ. 6 μηνών και 3 μηνών), ενώ όλοι οι υπόλοιποι χρήστες που θα καταθέσουν κάποια ιδέα θα πάρουν μέρος σε κλήρωση για μία τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών του Ο.Α.Σ.Θ.

Η δράση αποτελεί ένα “πείραμα” ενεργοποίησης του κοινού που θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του πληθοπορισμού σε ζητήματα αστικής διαχείρισης, διαχείρισης των μεταφορών και των μετακινήσεων. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνεται η λειτουργία της πλατφόρμας ως ανοιχτού φόρουμ διαλόγου, πέρα από τη συμβολική διαγωνιστική διάσταση που έχει.

Η συνολική δράση εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό έργο CIPTEC «Συλλογική Καινοτομία για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις» που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Το ΑΠΘ, με την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς και ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, ενεργεί ως συντονιστής εταίρος του έργου. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη, η αύξηση της ελκυστικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και έμμεσα η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και η δημιουργία ενός φιλικότερου αστικού περιβάλλοντος για όλους, «με ιδέες που προέρχονται από εμάς για εμάς!».

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CIPTEC, καθώς και για τη δράση πληθοπορισμού μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://ciptec.eu/

Παρακαλούμε όπως συμμετέχετε και προωθήσετε την εκστρατεία πληθοπορισμού.

Συνημμένα:

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένους