• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Έρευνα ερωτηματολογίου σχετικά με την αλληλεπίδραση των Μεταφορών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - ΑΠΘ

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί δραστηριότητα ερευνητικού έργου με τίτλο "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση Δεδομένων Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς και των επιλογών των μετακινουμένων σε αστικές περιοχές". Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο εκπονείται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος κ. Αναστασίας Νικολαΐδου.

Σκοπός του ερωτηματολογίου, που θα συμπληρώνεται ανώνυμα και διαδικτυακά, είναι η διερεύνηση αφενός της επίδρασης ορισμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις απόψεις, στις προθέσεις, στις επιλογές και γενικότερα στη συμπεριφορά των μετακινουμένων και αντίστοιχα των τρόπων αξιοποίησης των ευρημάτων της έρευνας από τους διάφορους φορείς σχεδιασμού ή/και εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου για την καλύτερη οργάνωση των προσφερομένων υπηρεσιών τους, την βελτίωση της ποιότητας αυτών και την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.

Για την ορθή διεξαγωγή της έρευνας και την συλλογή μεγάλου αριθμού ερωτηματολογίων ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν όλες οι πιθανές ομάδες μετακινουμένων, παρακαλούμε κοινοποιήστε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες.

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο είναι ο εξής:

https://www.surveymonkey.com/r/H5887DB

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Καθηγητής ΑΠΘ

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 97 επισκέπτες συνδεδεμένους