• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Εσπερίδα - Integrated Regional Action Plan for Innovative, Sustainable and Low Carbon Mobility (REFORM)

"Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και την επικοινωνία με τους πολίτες ως εργαλεία για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)" 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) συντονίζει το έργο REFORM «Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για Καινοτόμα, Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα» (Integrated Regional Action Plan for Innovative, Sustainable and Low Carbon Mobility) το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, υπό τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Europe. Το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης 4 έτη και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Ευρωπαίους εταίρους από την Ιταλία, τη Μεγ. Βρετανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, η ευρεία υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το έργο στοχεύει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω της μεταφοράς καλών πρακτικών που θα υποστηρίζουν την υλοποίηση των ΣΒΑΚ σε όλα τους τα βήματα, της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού των Δήμων στην υλοποίηση των βημάτων αυτών, και τον ορισμό βασικών κατευθυντήριων γραμμών σε Περιφερειακό επίπεδο που θα αφορούν στόχους που θα πρέπει τα ΣΒΑΚ να στηρίξουν ώστε να είναι συμβατά και αλληλοσυμπληρούμενα. 

Στα πλαίσια του έργου διοργανώνεται εσπερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων και τη συμμετοχή πολιτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).   Η εσπερίδα διοργανώνεται από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στο Αμφιθέατρο «Βεργίνα» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη (ώρα έναρξης 14:00).

 Συνημμένα:

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 130 επισκέπτες συνδεδεμένους