• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities (SUMPORT) - Ενημερωτικό Σημείωμα

Το έργο εδαφικής συνεργασίας «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε Πόλεις-Λιμάνια της Μεσογείου» (SUMPORT – Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities) στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό ήπιας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μέσω ανταλλαγής εμπειριών, υλοποίησης πιλοτικών δράσεων και κατάρτισης προσωπικού.

Το SUMPORT παρέχει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες πόλεις-λιμάνια α) να αναπτύξουν μεσοπρόθεσμες στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας, υποβοηθώντας τες - κατά περίπτωση - στην εξ αρχής εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ή στην αναθεώρηση-επικαιροποίηση υφιστάμενου ΣΒΑΚ, και β) να εφαρμόσουν χειροπιαστά μέτρα για άμεση προώθηση της ήπιας και βιώσιμης κινητικότητας.

Συνημμένα:

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 61 επισκέπτες συνδεδεμένους