• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Καταστατικό

Το καταστατικό του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) αποτελείται από τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1: Επωνυμία - Έδρα
Άρθρο 2: Σκοποί
Άρθρο 3: Αντικείμενο του κλάδου
Άρθρο 4: Ορισμός Μελών
Άρθρο 5: Όργανα Διοικήσεως
Άρθρο 6: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως
Άρθρο 7: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 8: Λειτουργία Γενικής Συνελεύσεως
Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 12: Ελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 13: Πόροι και Περιουσία
Άρθρο 14: Διάλυση του Συλλόγου
Άρθρο 15: Τροποποίηση Καταστατικού

 

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 60 επισκέπτες συνδεδεμένους