• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ενημερωτικά Δελτία

Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ εκδίδεται κάθε τρίμηνο και τυπώνεται σε 2.000 αντίτυπα. Διανέμεται δωρεάν στα μέλη, σε φορείς και σε φίλους του Συλλόγου.
   Προβολή #  
# Τίτλος Ημερομηνία
1 Ε.Δ. Τεύχος 210, Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2019
Οκτώβριος 2019
2 Ε.Δ. Τεύχος 209, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2019
Ιούλιος 2019
3 Ε.Δ. Τεύχος 208 , Δεκέμβριος 2018 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019
Απρίλιος 2019
4 Ε.Δ. Τεύχος 207 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2018
Φεβρουάριος 2019
5 Ε.Δ. Τεύχος 206 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2018
Οκτώβριος 2018
6 Ε.Δ. Τεύχος 205, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2018
Ιούνιος 2018
7 Ε.Δ. Τεύχος 204 , Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018
Μάρτιος 2018
8 Ε.Δ. Τεύχος 203 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017
Ιανουάριος 2018
9 Ε.Δ. Τεύχος 202 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2017
Οκτώβριος 2017
10 Ε.Δ. Τεύχος 201, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017
Ιούνιος 2017
11 Ε.Δ. Τεύχος 200 , Δεκέμβριος 2016 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017
Μάρτιος 2017
12 Ε.Δ. Τεύχος 199 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016
Ιανουάριος 2017
13 Ε.Δ. Τεύχος 198 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2016
Οκτώβριος 2016
14 Ε.Δ. Τεύχος 197, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2016
Ιούνιος 2016
15 Ε.Δ. Τεύχος 196 , Δεκέμβριος 2015 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016
Μάρτιος 2016
16 Ε.Δ. Τεύχος 195 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2015
17 Ε.Δ. Τεύχος 194 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2015
Σεπτέμβριος 2015
18 Ε.Δ. Τεύχος 193 ,Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2015
Ιούνιος 2015
19 Ε.Δ. Τεύχος 192, Δεκέμβριος 2014 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015
Μάρτιος 2015
20 Ε.Δ. Τεύχος 191, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014
Δεκέμβριος 2014