• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ενημερωτικά Δελτία

Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ εκδίδεται κάθε τρίμηνο και τυπώνεται σε 2.000 αντίτυπα. Διανέμεται δωρεάν στα μέλη, σε φορείς και σε φίλους του Συλλόγου.
   Προβολή #  
# Τίτλος Ημερομηνία
1 Ε.Δ. Τεύχος 208 , Δεκέμβριος 2018 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019
Απρίλιος 2019
2 Ε.Δ. Τεύχος 207 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2018
Φεβρουάριος 2019
3 Ε.Δ. Τεύχος 206 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2018
Οκτώβριος 2018
4 Ε.Δ. Τεύχος 205, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2018
Ιούνιος 2018
5 Ε.Δ. Τεύχος 204 , Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018
Μάρτιος 2018
6 Ε.Δ. Τεύχος 203 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2017
Ιανουάριος 2018
7 Ε.Δ. Τεύχος 202 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2017
Οκτώβριος 2017
8 Ε.Δ. Τεύχος 201, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017
Ιούνιος 2017
9 Ε.Δ. Τεύχος 200 , Δεκέμβριος 2016 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017
Μάρτιος 2017
10 Ε.Δ. Τεύχος 199 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016
Ιανουάριος 2017
11 Ε.Δ. Τεύχος 198 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2016
Οκτώβριος 2016
12 Ε.Δ. Τεύχος 197, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2016
Ιούνιος 2016
13 Ε.Δ. Τεύχος 196 , Δεκέμβριος 2015 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016
Μάρτιος 2016
14 Ε.Δ. Τεύχος 195 , Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2015
15 Ε.Δ. Τεύχος 194 , Ιούνιος -Ιούλιος- Αύγουστος 2015
Σεπτέμβριος 2015
16 Ε.Δ. Τεύχος 193 ,Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2015
Ιούνιος 2015
17 Ε.Δ. Τεύχος 192, Δεκέμβριος 2014 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015
Μάρτιος 2015
18 Ε.Δ. Τεύχος 191, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014
Δεκέμβριος 2014
19 Ε.Δ. Τεύχος 190, Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2014
Σεπτέμβριος 2014
20 Ε.Δ. Τεύχος 189, Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2014
Ιούνιος 2014