• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ε.Δ. Τεύχος 171, Μάρτιος - Μάιος 2010 - ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρετήριο
Ε.Δ. Τεύχος 171, Μάρτιος - Μάιος 2010
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Απολογισμός ΔΣ 2008-2010
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2010
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΝΕΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Όλες οι Σελίδες

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα “Μεγάλα Έργα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” – μέρος Ι

Στις 26.02.2010 διοργανώθηκε στην Πάτρα από ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας ημερίδα με τίτλο “Μεγάλα Έργα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εισηγήσεων, η παρουσίαση των μεταφορικών έργων θα γίνει τμηματικά.

 • Η Ολυμπία Οδός και οι αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα”, Ε. Μπαλκάμος, Αντινομάρχης Ηλείας

Αντικείμενο της εισήγησης αποτέλεσε ο συσχετισμός της αναπτυξιακής υστέρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την καθυστέρηση υλοποίησης των προβλεπόμενων βασικών μεταφορικών υποδομών. Ειδικά για το έργο του οδικού άξονα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (Ολυμπία Οδός) παρουσιάστηκαν τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναμενόμενα οφέλη (αναπτυξιακά, τουριστικά, κοινωνικο-οικονομικά, περιβαλλοντικά, στον τομέα της οδικής ασφάλειας, κλπ.), καθώς και προβλήματα, όπως:

 •  
  • χωροθέτηση συνδετήριων δρόμων της Ολυμπίας Οδού κυρίως στους κόμβους της Κυλλήνης και της Γαστούνης, λόγω απόστασης από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και σύνδεσης διαμέσω κατοικημένων περιοχών,
  • διασύνδεση με τους λιμένες και τα αεροδρόμια της Περιφέρειας,
  • προσπελασιμότητα αστικών συγκροτημάτων κατά μήκος της οδού,
  • αναγκαιότητα συμπληρωματικών έργων υποδομής, όπως κόμβοι, περιφερειακοί άξονες αστικών συγκροτημάτων, παράπλευρες οδοί κυρίως μετά την πόλη της Ζαχάρως,
  • απαλλοτριώσεις, κύρια όσον αφορά τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται,
  • κόστος χρήσης της οδού, και τέλος
  • την απαρέγκλιτη διεκδίκηση ανατολικής χάραξης της οδού για την προστασία του οικοσυστήματος Καϊάφα.
 • Η πορεία του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα”, Δ. Παπαγιαννάκης, Προϊστάμενος τμήματος Α της ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου

Αντικείμενο της εισήγησης αποτέλεσε η παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, της μεθοδολογίας κατασκευής, των χρονοδιαγραμμάτων, των οικονομικών στοιχείων και των αναμενόμενων ωφελειών για την ΠΔΕ.
Συγκεκριμένα, για τον συνολικού μήκους 283,2 χλμ. αυτοκινητόδρομο, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

 • Στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος, προβλέπονται δύο κλάδοι κυκλοφορίας, διαχωρισμένοι από μεσαίο διάζωμα, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας έκαστος (περιλαμβανομένης της ΛΕΑ). Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα (μήκους 6 χλμ.) έξοδος Πάτρας – διόδια Ρίου, όπου προβλέπονται 4 λωρίδες κυκλοφορίας (αστικού τύπου) ανά κατεύθυνση, ενώ για το τμήμα Αρχαία Κόρινθος – Κιάτο, υπάρχει πρόβλεψη δυνατότητας προσθήκης μιας επιπλέον λωρίδας κυκλοφορίας, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Όσον αφορά στη μεθοδολογία κατασκευής των τμημάτων, όπου προβλέπεται η χρησιμοποίηση του υφιστάμενου διαδρόμου, εφόσον είχαν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, προβλεπόταν κατασκευή νέου ανεξάρτητου κλάδου κυκλοφορίας αυξημένου πλάτους, ώστε να μην επιβαρύνεται ο υπάρχων δρόμος κατά το διάστημα εργασιών ανακατασκευής του. Ο υπάρχων δρόμος μαζί με το νέο κλάδο, θα αποτελούσαν τελικά τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Στα τμήματα όπου προβλέπεται νέα χάραξη πρόκειται να κατασκευαστούν σήραγγες μονού κλάδου, συνολικού μήκους 27,6 χλμ., 61 γέφυρες, συνολικού μήκους 4,5 χλμ. και 13 ανισόπεδοι κόμβοι.
 • Στο τμήμα Πύργος – Τσακώνα, προβλέπονται δύο κλάδοι κυκλοφορίας, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας έκαστος. Όσον αφορά στην κατασκευή του τμήματος Πάτρα – Αλισσός, μήκους 12 χλμ., προβλέπεται η ίδια μεθοδολογία με το τμήμα Κόρινθος – Πάτρα. Στο τμήμα Αλισσός – Πύργος (μέχρι τον ποταμό Αλφειό), μήκους 75 χλμ., προβλέπεται νέα χάραξη, ανατολικά της υφιστάμενης. Στο τμήμα αυτό θα κατασκευαστούν: 35 γέφυρες μήκους 2,2 χλμ., σήραγγες συνολικού μήκους 820 μ. και 10 ανισόπεδοι κόμβοι. Στο τμήμα Πύργος (από ποταμό Αλφειό) - Τσακώνα (έως τον Α/Κ Κυπαρισσίας – σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης – Καλαμάτας), συνολικού μήκους 76 χλμ., προβλέπεται νέα χάραξη κατά τμήματα μήκους 41 χλμ., ενώ στα υπόλοιπα προβλέπεται η ίδια μεθοδολογία κατασκευής με αυτή του τμήματος Κόρινθος – Πάτρα. Στο τμήμα αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν 20 γέφυρες σε μήκος 1.700μ., σήραγγες και λοιπά υπόγεια έργα συνολικού μήκους 600μ. και 8 ανισόπεδοι κόμβοι
 • Πλήρης οργάνωση δευτερεύοντος οδικού δικτύου με ανισόπεδες διαβάσεις και παράπλευρους δρόμους για την αποκατάσταση επικοινωνίας, την εξυπηρέτηση τοπικών μετακινήσεων καθώς και σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο.
 • Ειδικά για το τμήμα Κόρινθος – Πάτρα, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη παραχώρησης ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των συμπερασμάτων της Μελέτης Οδικής Ασφάλειας στη ΝΕΟ Κορίνθου – Πατρών, και συγκεκριμένα: βελτίωση αντιολισθηρότητας οδοστρώματος, κλείσιμο επικίνδυνων προσβάσεων, κατασκευή / τοποθέτηση οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, έλεγχος εξοπλισμού & σήμανσης με αντικατάσταση, όπου απαιτείται για την οδική ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων, προστασία επικίνδυνων πρανών επιχωμάτων ή και ορυγμάτων, ηλεκτροφωτισμός επικίνδυνων σημείων, αποκατάσταση της υδραυλικής λειτουργίας τάφρων απορροής του οδοστρώματος, καθορισμός επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας σύμφωνα με τη μελέτη.
 • Για την καλύτερη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου και την εξυπηρέτηση των οδηγών, προβλέπεται σε όλον τον άξονα ανάπτυξη πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης οδηγών, διαχείρισης της κυκλοφορίας και παρακολούθησης από τα οκτώ (8) Kέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης.
 • Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα εργασιών, προβλέπονταν: εντός 12 μηνών ολοκλήρωση εργασιών άρσης επικινδυνότητας & βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών στη ΝΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός 20 μηνών ολοκλήρωση αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος και Παράκαμψης Πάτρας, εντός 32 μηνών ολοκλήρωση 15 χλμ. αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Αραχωβίτικα – Πάτρα (περιλαμβανομένων των νέων Α/Κ Ρίου και Αραχωβίτικων), ολοκλήρωση 20 χλμ. αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Κόρινθος – Ζευγολατιό – Κιάτο, ολοκλήρωση 18 χλμ. αυτοκινητόδρομου στο τμήμα πέρας Περιμετρικής Πάτρας – Κάτω Αχαΐα, εντός 34 μηνών ολοκλήρωση 75 χλμ. αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Κιάτο – Δυτικός Κόμβος Αιγίου, εντός 42 μηνών ολοκλήρωση τελευταίων 22 χλμ. αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Δυτικός Κόμβος Αιγίου – Αραχωβίτικα (περιοχή Παναγοπούλας, με σήραγγες), και 64 χλμ. τμήματος Α/Κ Κάτω Αχαΐας – Πύργος. Το συνολικό απαρέγκλιτη διάστημα εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, ισούται με 72 μήνες.
 • Παραχωρησιούχος του έργου είναι η Oλυμπία Oδός A.E. στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες: Vinci Concessions (36%), Hochtief PPP Solutions (25%), Άκτωρ Παραχωρήσεις AE (18%), J&P - Άβαξ (18%), ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ (…%) και Aθηνά (3%).
 • Η διάρκεια παραχώρησης ισούται με 30 έτη, με έτος έναρξης απόδοσης χρηματικών πόρων στο Δημόσιο 13 έτη μετά την έναρξη της παραχώρησης, με ποσοστό που φτάνει το 95% των συνολικών εσόδων. Το συνολικό κόστος της προσφοράς ισούται με 2.985 εκατ. €, εκ των οποίων το κατασκευαστικό κόστος ανέρχεται σε 2.220 εκατ. €. Το συνολικό κόστος των απαλλοτριώσεων εκτιμήθηκε σε 300 εκατ. € και το κόστος ΟΚΩ και αρχαιολογικών ερευνών σε 40 εκατ. €.
 • Όσον αφορά στα οφέλη από την κατασκευή του έργου, πέραν της απασχόλησης, αναφέρθηκαν η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η συντόμευση του χρόνου ταξιδίου, η οριστική αντιμετώπιση των γεωτεχνικών προβλημάτων της περιοχής της Παναγοπούλας, κλπ.

http://www.olympiaodos.gr/uploads/files/192.pdf

 • Ανάπτυξη Σιδηροδρομικού Δικτύου στη Δυτική Ελλάδα - Πορεία Υλοποίησης”, Παναγιώτα Μπόκια Στέλεχος Διεύθυνσης Κατασκευών – Έργα IV

Αντικείμενο της εισήγησης αποτέλεσε η παρουσίαση των υπό εξέλιξη εργολαβιών στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (Αιγίου), αναφορικά με το φυσικό τους αντικείμενο, τα οικονομικά μεγέθη & τα χρονοδιαγράμματα (χωρίς διαφορές από όσα σχετικά αναφέρθηκαν στο ΕΔ 169).
Για το τμήμα Ρίο (ΧΘ 120) – νέος ΣΣ Αγίου Διονυσίου Πατρών – Συναρμογή γραμμής με γραμμή προς Πύργο (ΧΘ 132), αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

 • Οι μελέτες μέχρι και το νέο ΣΣ Αγίου Διονυσίου είναι σε φάση έγκρισης οριστικών μελετών των τεχνικών.
 • Όσον αφορά το όρυγμα (μήκους 2 χλμ. περίπου) του Αγίου Διονυσίου, είναι σε φάση έγκρισης η προμελέτη του τεχνικού.
 • Για την ανάπτυξη του συγκροτήματος του ΣΣ Αγίου Διονυσίου εκκρεμεί η έγκριση των όρων δόμησης για τις λειτουργίες και τη μορφή του σταθμού από το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας.
 • Για το τμήμα από το ΣΣ Αγίου Διονυσίου μέχρι και το νέο λιμένα Πατρών και τη συναρμογή με τη γραμμή προς Πύργο, απαιτείται να ολοκληρωθεί το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να συνεχιστεί η εκπόνηση των μελετών.
 • Τέλος, η ολοκλήρωση του έργου μέχρι το Ρίο, με τα σημερινά δεδομένα, εκτιμήθηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2015, ενώ για τον προγραμματισμό της κατασκευής του έργου από το Ρίο έως την Πάτρα, επιβεβαιώθηκε υπηρεσιακά η απάντηση του Υφυπουργού κ. Σηφουνάκη, σε σχετική ερώτηση βουλευτή του νομού ότι απαιτείται εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης (ΕΔ 170).

Για το τμήμα Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα, πρόσθετα σε όσα αναφέρθηκαν στο ΕΔ 169, γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της ΕΡΓΟΣΕ για προκήρυξη σύμβασης μελέτης για τη σιδηροδρομική σύνδεση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας – Πύργου με τη ΒΙΠΕ Πατρών (α΄ φάση), η χρηματοδότηση της οποίας από το πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 2007 – 13 δεν έγινε αποδεκτή, οπότε παραπέμπεται στο μέλλον, μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων
Για το τμήμα Αντίρριο – Ιωάννινα, ανακοινώθηκε η έγκριση χορήγησης κοινοτικής συνδρομής για το έργο κοινού ενδιαφέροντος “Σιδηροδρομική γραμμή Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μελέτες χάραξης της νέας γραμμής”, η χρηματοδότηση των οποίων γίνεται από πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών περιόδου 2007 – 13 (2007-EL-29010-S), συνολικού προϋπολογισμού 43 εκατ. € και ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2013. πρόκειται για τις ακόλουθες μελέτης νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής από Αντίρριο έως Ιωάννινα και τη σύνδεση με το λιμένα Αστακού:

1. Αντίρριο – ΧΘ 0+730 (ΣΣ Κρυονερίου)

6. ΧΘ 68+000 - ΧΘ 85+000

2. ΧΘ 0+730 (ΣΣ Κρυονερίου) – ΧΘ 12+500

7. ΧΘ 85+000 – ΧΘ 112+000

3. ΧΘ 12+500 – ΧΘ 37+751,25 (ΣΣ Σταμνών)

8. ΧΘ 112+000 – ΧΘ 130+000

4. Σύνδεση με λιμένα Πλατυγιαλίου (Αστακού)

9. ΧΘ 130+000 – ΧΘ 155+000

5. ΧΘ 37+751,25 (ΣΣ Σταμνών) – ΧΘ 68+000

10. ΧΘ 155+000 – ΧΘ 180+000 (Ιωάννινα)

ΣΕΣ - χάρτης ΟΣΕ

Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ)
Το Δεκέμβριο του 2009 (*) ιδρύθηκε, με τη νομική μορφή της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα, από τον κ. Παύλο Λουκάκη ομότιμο καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, και τους προερχόμενους από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, κ.κ., Αθανάσιο Μπέλλα, καθηγητή τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βασίλη Παππά, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Αρχιτεκτόνων, Βασίλη Πατρώνη, επίκουρο καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και τον οικονομολόγο κ. Θεόδωρο Λουλούδη.
Πρόκειται για υλοποίηση της πρότασης που είχε διατυπωθεί στο πλαίσιο έρευνας με τίτλο “Χωρικές επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και του δυτικού οδικού άξονα (2004 - 07)” (αναλυτική παρουσίαση είχε περιληφθεί στο ΕΔ με α/α 162), που είχε εκπονήσει η ίδια ομάδα και αφορούσε στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της Γέφυρας και την εξέταση των επιπτώσεων των υπό κατασκευή μεγάλων οδικών έργων του Δυτικού Άξονα (οδικός άξονας Β.Δ. Πελοποννήσου - ΠΑΘΕ, Ιόνια Οδός) και των λοιπών συγκοινωνιακών έργων της περιοχής (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, κτλ.).
Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου θα είναι η διαρκής παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση των χωρικών επιδράσεων των υπό κατασκευή μεγάλων οδικών διαδρόμων της περιφέρειας: Ολυμπία οδός, Ιονία οδός, οδός Τρίπολης – Καλαμάτας και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, για τη συνεχή παραγωγή σχετικής τεκμηρίωσης δεικτών, την εκπόνηση ερευνών, μελετών και αναλύσεων με σκοπό τη διάθεση του υλικού αυτού για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και τη στήριξη των δημόσιων φορέων και οργανισμών, των ΟΤΑ και των επιχειρήσεων.
(*) Η ίδρυση του ΠΟΑΔΕΠ ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο το Μάρτιο του 2010.

Ecomobility 2010
Την Τρίτη 16η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο των Φαρρών η παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποίησαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων Λάππα και Φαρραί Αχαΐας, στο πλαίσιο του προγράμματος “ECOMOBILITY – Οικολογική Μετακίνηση 2009 - 2010”, που διοργανώνει το ecocity, σε συνεργασία με το ΣΕΣ και λοιπούς φορείς.
Και φέτος, η εργασία των μαθητών του Γυμνασίου των Φαρρών κινήθηκε στα ίδια πλαίσια με τα προηγούμενα έτη, κύρια με παράθεση στοιχείων από το διαδίκτυο αναφορικά με τα οφέλη των οικολογικών μέσων μετακίνησης έναντι της ιδιωτικής αυτοκίνησης, τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών για θέματα σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων και τους παραγόμενους ατμοσφαιρικούς ρύπους από τα οχήματα, τις νέες τεχνολογίες καυσίμων & κινητήρων και την αναγκαιότητα αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών, μέσα από την παρουσίαση ενός πρωτότυπου θεατρικού δρώμενου.
Η εργασία των μαθητών του Γυμνασίου του Λάππα (πρώτη συμμετοχή) περιελάμβανε πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι μαθητές από σχετική έρευνα στο διαδίκτυο, φωτογραφίες από παραβατικές συμπεριφορές οδηγών – κύρια ως προς τη στάση & στάθμευση – καθώς και εκτενή αναφορά στην παύση λειτουργίας του Σιδηροδρομικού Σταθμού του οικισμού τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανέδειξαν το ζήτημα της οδικής ασφάλειας που απασχολεί τις Αρχές και την τοπική κοινωνία της περιοχής που ζουν, δεδομένου ότι ο Δήμος Λαρισσού διχοτομείται από την ΕΟ Πατρών – Πύργου, όπου σχεδόν καθημερινά σημειώνονται ατυχήματα.
Η “αστοχία” της εργασίας των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του Λάππα, να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα της οδικής ασφάλειας, παρ’ ότι ως συγκοινωνιολόγους μας αφορά εξίσου με το θέμα της οικολογικής μετακίνησης, οφείλει να μας προβληματίσει ως φορέα συνεργαζόμενο με το ecocity στη δεδομένη πρωτοβουλία, για τη στόχευσή της και τον τρόπο καθοδήγησης των μαθητών, που προέρχονται από αγροτικές περιοχές, όπου περιβαλλοντικά θέματα σχετιζόμενα με το βαθμό και τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου είναι – μοιραία – δευτερεύοντα της έλλειψης υποδομών, της ανεπαρκούς και ακριβής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, της οδικής ασφάλειας, κλπ., δεδομένου (και) ότι για τις εργασίες τους οι μαθητές σ’ ολόκληρη την Ελλάδα βαθμολογούνται με ενιαία κριτήρια και για τους πρωτεύσαντες προβλέπονται εκδρομές.

ΣΕΣ ΣΕΣ


Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα
Η 22α Μαρτίου, ημερομηνία χαμού του Πάνου Μυλωνά, έχει επιλεγεί από το ομώνυμο ΙΟΑΣ και τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ως Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών.
Στο πλαίσιο της φετινής επετείου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των γραφείων του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας του ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλωνάς” στο χώρο των γραφείων της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ στο Αντίρριο. Στόχος ίδρυσης του περιφερειακού παραρτήματος του Ινστιτούτου αποτελεί η δημιουργία μιας μόνιμης “εστίας” για την οδική ασφάλεια με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αιτωλίας αλλά και λοιπών τοπικών και θεσμικών φορέων. Πληροφορίες για το Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας του ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλωνάς” δίνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 26340 39035.
Στη σχετική εκδήλωση το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο συνάδελφος κ. Νίκος Μηλιώνης, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό και αναφέροντας απολογιστικά τις δράσεις για την Οδική Ασφάλεια τις οποίες διοργάνωσε ή συμμετείχε ο Σύλλογος στο διάστημα Μάρτιος 2009 – Μάρτιος 2010.

Υποτροφία “Πάνος Μυλωνάς”
Για πέμπτη συνεχή χρονιά φέτος, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών εκδήλωση απονομής υποτροφίας στη μνήμη του Πάνου Μυλωνά, στον πρωτεύσαντα 4ο ετή φοιτητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Ανδρέα Παπαδήμα Καμπέλη, τη Δευτέρα 22 Μαρτίου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κα Μηλωνά – Δανέλλη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κος Κουμπιάς, καθηγητές του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας, κλπ. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το συνάδελφο κ. Νίκο Μηλιώνη.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ανακοίνωση των δράσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την οδική ασφάλεια: AVENUE – For Traffic Safety και HEROES (Health and Road Safety Volunteering Heroes), παρουσιάστηκαν έργα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής Βακαλό με θέμα την Οδική Ασφάλεια και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Οβριάς εξέθεσαν έργα τους που σχετίζονται με την Οδική Ασφάλεια.

Παρουσίαση μελέτης τραμ
Την Παρασκευή 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της μελέτης σκοπιμότητας για την εξυπηρέτηση της πόλης της Πάτρας με τραμ, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, εκπροσώπους φορέων και πολίτες, από το μελετητή συνάδελφο κ. Φραντζεσκάκη Μιχάλη. Από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας (ΤΡΑΜ ΑΕ), παραβρέθηκαν οι συνάδελφοι κ.κ. Σπυράκος. Πρόεδρος / Διευθύνων Σύμβουλος και Αργυρόπουλος, Διευθυντής Μελετών, επιβλέπων της μελέτης.
Εκτενέστερη αναφορά – παρουσίαση της 3ης φάση της μελέτης – κατ’ αντιστοιχία με τις δύο πρώτες – θα γίνει σε επόμενο τεύχος.

Ημερίδα
Το Σάββατο 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, σε συνδιοργάνωση του ECOCITY και του Δήμου Πατρέων, ημερίδα με τίτλο “ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Εξελίξεις & Επιλογές για την Πάτρα”.
Η πρώτη ενότητα της εκδήλωσης, με τίτλο: Οι εξελίξεις στις μετακινήσεις στην Πάτρα, που συντόνιζε ο συνάδελφος κος Γιάννης Φραντζεσκάκης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του ECOCITY, περιελάμβανε τις ακόλουθες εισηγήσεις:

 • Οι συνθήκες κυκλοφορίας οχημάτων και οι επιπτώσεις στην πόλη, Άννα Γόγολα & Νίκος Μηλιώνης
 • ΤΡΑΜ και οι εξελίξεις στις συγκοινωνίες της Πάτρας, Ιωσήφ Αργυρόπουλος
 • Αρχές σχεδιασμού για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πάτρα, με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, Θάνος Βλαστός

Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο: Οι επιλογές μετακίνησης στην Πάτρα, που συντόνιζε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ECOCITY, έγιναν τοποθετήσεις τους κ.κ. Φούρα, Δήμαρχο Πατρέων, Κατσικόπουλο, Νομάρχη Αχαΐας και τους βουλευτές κ.κ. Τριανταφυλλόπουλο, Παπαδόπουλο, Νικολόπουλο και Τσούκαλη.

'Αννα Γόγολα