• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ε.Δ. Τεύχος 165, Ιανουάριος - Μάρτιος 2009 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΣΕΣ 2008-2009

Ευρετήριο
Ε.Δ. Τεύχος 165, Ιανουάριος - Μάρτιος 2009
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΣΕΣ 2008-2009
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Όλες οι Σελίδες

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΣΕΣ 2008-2009

Α. Γενικός Σχεδιασμός και Δραστηριότητες

  I. Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΣ 2008-09

Ο ΣΕΣ κατά την διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου [ΔΣ] ακολούθησε την επιτυχημένη δράση του προηγούμενου ΔΣ έχοντας ως βασική κατεύθυνση τη σταδιακή προσέγγιση των στόχων που τέθηκαν στο πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ (2006-10). Για την οργάνωση των δράσεων και την συγκεκριμενοποίηση των στόχων του ΔΣ, δόθηκε έμφαση στη προσέγγιση τριών βασικών κατευθύνσεων:

 

  • την αυτοδύναμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΣ,
  • την επεξεργασία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση συγκοινωνιακών θεμάτων,
  • την αποτελεσματική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ.

Μετά από επεξεργασία από τα μέλη του ΔΣ, σχετικά με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δράσης 2006-10, έγινε προσπάθεια ώστε η προώθηση των δράσεων να είναι συντονισμένη και καταμερισμένη στα μέλη του ΔΣ, καθώς και σε συνεργασία με όλα τα μέλη του ΣΕΣ.

IΙ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2009

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 1ου έτους από την εκλογή του ΔΣ του ΣΕΣ, θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για την παρουσίαση των πεπραγμένων του ΔΣ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, προγραμματίστηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 στις 17:30 στην Αίθουσα Πειθαρχικού του ΤΕΕ (Καραγεώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος). Το κείμενο του Ετήσιου Απολογισμού των Πεπραγμένων 2008  - 2009 θα δημοσιευτεί στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ.

 

Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ

1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 27 Μαρτίου 2008, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ. Μετά τον απολογισμό της διετίας 2006  - 2008 και την απαλλαγή του ΔΣ εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008, έγινε η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, όπου εξελέγησαν:

Πρόεδρος

Γιάννης Χανδάνος

Αντιπρόεδρος

Πέτρος Κρητικός

Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Κοψαχείλη

Ειδικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Αντωνίου

Ταμίας

Χρήστος Καραδήμας

Αναπληρωματικό Μέλος

Ανδριανή (Άννα) Γόγολα

Αναπληρωματικό Μέλος

Αθανάσιος Τσιάνος

 

Το ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Απριλίου 2008 - Μαρτίου 2009 πραγματοποίησε συνολικά 11 συνεδριάσεις. Επιθυμία των τακτικών μελών του ΔΣ ήταν η ενεργός συμμετοχή και των αναπληρωματικών, τα οποία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΣ, συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.

Σημειώνεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε συστηματική χρήση της ταχείας συμβουλευτικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη προετοιμασία των συνεδριάσεων του ΔΣ. Τα αρχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των μελών έχουν αποθηκευθεί για μελλοντική αναφορά σε πρώτη ζήτηση.

2. Συστηματική ενημέρωση Αρχείου Μελών

Το αρχείο μελών του ΣΕΣ ενημερώνεται συστηματικά και σήμερα περιλαμβάνει στοιχεία για τα 586 μέλη του ΣΕΣ.

 

Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των περισσοτέρων μελών του ΣΕΣ, επιτρέποντας την ταχεία αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης και επικαιρότητας. Ο κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι εμπιστευτικός και χρησιμοποιείται μόνο από το ΔΣ του ΣΕΣ με βάση τις αρχές χρήσης που έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ.

Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα δύο αρχεία που περιλαμβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία για διακεκριμένους φίλους του ΣΕΣ και δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Τα αρχεία αυτά εμπλουτίζονται με πρόσθετα στοιχεία και ενημερώνονται τακτικά (αλλαγές ονομάτων, διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα ονόματα. Τα στοιχεία των δημοσιογράφων του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων αποτελούν ένα ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο για την ταχεία δημοσιοποίηση των θέσεων και άλλων ανακοινώσεων του ΣΕΣ ή για την αποστολή Δελτίων Τύπου.

 

3. Εγγραφές νέων μελών

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009 εγκρίθηκε η εγγραφή 14 νέων μελών (από Αριθμό Μητρώου 573 έως 586). Σημαντική δραστηριότητα του ΔΣ ήταν η εκστρατεία ενημέρωσης όλων των ασχολούμενων στον Τομέα των Συγκοινωνιολόγων για την εγγραφή τους στο ΣΕΣ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό.

 

4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ

Ο ΣΕΣ εξακολουθεί να στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, Μαυρομιχάλη 25, Τ.Κ. 10680 στο γραφείο που λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2001. Στα γραφεία του ΣΕΣ υπάρχει τηλεφωνική γραμμή, σύστημα υπολογιστή και άλλες συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις γραμματειακές ανάγκες του γραφείου και επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στα γραφεία του ΣΕΣ λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ και πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του ΣΕΣ.

Στα γραφεία του ΣΕΣ βρίσκεται σε τακτική βάση η γραμματέας του ΣΕΣ, που απασχολείται στη βάση της μερικής απασχόλησης και υποστηρίζει το γραφείο του ΣΕΣ Δευτέρα - Πέμπτη 09:00 - 14:00. Η γραμματέας του ΣΕΣ υποστηρίζει την αλληλογραφία, ενημερώνει το αρχείο του Συλλόγου και διεκπεραιώνει το διαδικαστικό μέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. Κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του παρόντος ΔΣ, γραμματέας του ΣΕΣ ήταν η κα Καλλιόπη Κοκκολάκη, η οποία αποχώρησε οικειοθελώς τον Μάιο του 2008. Μετά από αξιολόγηση σχετικών υποψηφιοτήτων τη θέση της Γραμματέας του ΣΕΣ ανέλαβε η κα Αικατερίνη Λιάλιου, η οποία αποχώρησε οικειοθελώς λόγω μητρότητας και ήδη βρέθηκε αντικαταστάτης της, η κα Έρση Μπριάνα η οποία ανέλαβε καθήκοντα από τη 17η Μαρτίου 2009.

Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις εξακολουθούν να υποστηρίζονται από το Λογιστικό Γραφείο του κ. Μανώλη Μενδρινού.

Γ. Οικονομική Αυτοδυναμία του ΣΕΣ

5. Οργάνωση Ταμείου

Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι τρίτων. Ο τραπεζικός λογαριασμός για τις χρηματικές δοσοληψίες του ΣΕΣ διαχειρίζεται αποκλειστικά από τον Ταμία του ΣΕΣ, οι οποίες για λόγους ταχύτητας εκτελούνται στην συντριπτική τους πλειοψηφία μέσω Web Banking.

6. Κατάσταση Ταμείου

Από την 21η Μαρτίου 2008 (ημερομηνία ανάληψης ταμείου από τον τρέχοντα Ταμία), μέχρι και την 27η Μαρτίου 2009 (ημερομηνία τρέχοντος απολογισμού), ως προς την κατάσταση του ταμείου αναφέρεται  ότι κατά τη θητεία του παρόντος διοικητικού συμβούλιου διαπιστώνεται ισοσκελισμός εσόδων - εξόδων, ενώ αναμένεται ενίσχυση του ταμείου από την συγκέντρωση συνδρομών.

Η αναλυτική κατάσταση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου 2006-2008, παρουσιάσθηκε αναλυτικά από τον Ταμία.

 

7. Πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών

 

Το πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας στα πάγια λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ, αφορούσε σε τρεις κατηγορίες χορηγών:

-    στους φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα των Μεταφορών και Συγκοινωνιών (χορηγίες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εκδηλώσεων και καταχώρηση διαφημίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων, ημερίδων, κλπ.),

-    στις εταιρίες λειτουργίας και εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως μέσω χορηγιών για σχετικές εκδηλώσεις και καταχώρηση διαφημίσεων που καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του αναβαθμισμένου Ενημερωτικού Δελτίου),

-    στα γραφεία των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως μέσω καταχώρησης διαφημίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων).

 

Το κόστος εκτύπωσης και αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ έχει αναληφθεί από χορηγούς διαφημίσεων, κυρίως φορείς και εμπορικές εταιρείες του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνεται σημαντικά ο σχετικός προϋπολογισμός του ΣΕΣ.

Το κόστος οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων του ΣΕΣ, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009, καλύφθηκαν αποκλειστικά από χορηγίες των Συγκοινωνιακών Φορέων και τις συνδρομές των συμμετεχόντων.

Δ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέματα

 

8. Θέσεις ΣΕΣ

 

Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους συζητήθηκαν αναλυτικά και τελικά επικαιροποιήθηκαν ή/και διαμορφώθηκαν θέσεις σε τέσσερα (4) θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΣΕΣ, οι οποίες και δημοσιοποιήθηκαν στα μέλη και τα ΜΜΕ. Συνοπτικά οι θέσεις αφορούσαν:

 

·           Θέσεις του ΣΕΣ για το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Μάιος 2008).

·           Θέσεις του ΣΕΣ για τους Περιορισμούς Διέλευσης Φορτηγών και Βυτιοφόρων σε Τούνελ και Εθνικές Οδούς (Μάιος 2008).

·           Θέσεις του ΣΕΣ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (Σεπτέμβριος 2008).

·           Θέσεις του ΣΕΣ για το σύστημα αστικών μετακινήσεων στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας, όπως προέκυψαν από το Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας (Δεκέμβριος 2008).

 

Ο ΣΕΣ σε συνέχεια των θέσεων για το Συγκοινωνιακό Σύστημα της Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 2008) και για το σύστημα αστικών μετακινήσεων στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας (Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας), έχει ήδη ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Μετακινήσεις στις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας» και έχει προβεί στη διενέργεια έρευνας στις πρωτεύουσες των Νομών και τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, αποστέλλοντας ενημερωτική επιστολή και αναλυτικό ερωτηματολόγιο στους δημάρχους των 70 πόλεων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι να σχηματίσει ο Σύλλογος εικόνα για το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων - ώστε να μπορούν να γίνουν και συγκρίσεις μεταξύ των πόλεων με κριτήρια χωροταξικά, γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κλπ. - προκειμένου να εμπλουτίσει τις θέσεις του, να ενημερώσει ή / και να κάνει τοποθετήσεις προς αρμοδίους φορείς (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΕΔΚΕ, ΤΕΕ, κλπ.) σχετικά με την ανάγκη ανασυγκρότησης των Δήμων για τη δημιουργία τμημάτων / γραφείων κυκλοφοριακού σχεδιασμού, κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα προγραμματίζεται να παρουσιαστούν σε ημερίδες στις μεγαλύτερες πόλεις κάθε γεωγραφικής ενότητας.

Μέχρι τις 27 Μαρτίου είχαν παραληφθεί ερωτηματολόγια από 25 Δήμους που αφορούν τις πόλεις Αγρίνιο, Αίγιο, ʼργος, Βέροια, Βόλος, Ερμούπολη, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρπενήσι, Καστοριά, Κιλκίς, Λαμία, Λάρισα, Λουτράκι, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Ορεστιάδα, Πάτρα, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Σάμος, Χαλκίδα, Χίος, ενώ ερωτηματολόγια έχουν συμπληρωθεί και από συναδέλφους - μελετητές.

 

Τέλος, ο ΣΕΣ σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Ένωση πρόκειται να συστήσουν Ομάδα Εργασίας Σύνταξης Θέσεων για τις Αερομεταφορές.

 

Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεων του

 

9. Συνέδρια και Ημερίδες

 

Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων αποτελεί βασική δράση του ΣΕΣ και για τον λόγο αυτό το ΔΣ έθεσε ως προτεραιότητα τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, δημόσιων συζητήσεων και συνεδρίων. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009 πραγματοποιήθηκαν ένα Διεθνές Συνέδριο, δύο εκδηλώσεις δύο εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης κοινού, δύο εκδηλώσεις παρουσίασης θέσεων του ΣΕΣ, ενώ ένα ακόμη επιστημονικό συνέδριο, μία ημερίδα και πλήθος άλλων εκδηλώσεων και δημόσιων συζητήσεων βρίσκονται υπό οργάνωση/ υλοποίησή. Αναλυτικότερα:

·         Στις 28 - 30 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα παράλληλα με το 10ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών Προηγμένων Τεχνολογιών στις Μεταφορές (10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation) - AATT (27 - 31 Μαΐου), το οποίο διοργανώθηκε από το ΕΜΠ, την Αμερικανική ένωση Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) και το Συμβούλιο Έρευνας στις Μεταφορές των ΗΠΑ (TRB). Στην παράλληλη διεξαγωγή των δύο Συνεδρίων παρουσιάσθηκαν πάνω από 680 εισηγήσεις και δόθηκαν πολλαπλές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με την Ελληνική αλλά και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στις μεταφορές.

·         Στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΕΣ συνδιοργάνωσε δύο εκδηλώσεις μαζί με το ΣΑΣΘ και τους Δήμους Ελευθερίου - Κορδελιού (Σάββατο 20.09.2008) και Αμπελοκήπων (Δευτέρα 22.09.2008) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δραστηριότητες, όπως αγωνιστικές ποδηλατοδρομίες, λαϊκές ποδηλατοπορείες, ζωγραφική από μικρά παιδιά με θέμα το ποδήλατο, ξυλοπόδαρους κ.ά. Στους χώρους των εκδηλώσεων μοιράστηκε έντυπο υλικό του Συλλόγου με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα.

·         Στις 29 Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Money Show, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση παρουσίασης της 76σέλιδης έκδοσης «Οι θέσεις του ΣΕΣ για το Συγκοινωνιακό Σύστημα της Θεσσαλονίκης». Στη σχετική εκδήλωση, την έκδοση προλόγισαν οι Βουλευτές Θεσσαλονίκης Τζιτζικώστας Απόστολος (Νέα Δημοκρατία), Καστανίδης Χάρης (ΠΑΣΟΚ) και Κουράκης Τάσος (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ ομιλίες εκφωνήθηκαν από τους Γιάννη Χανδάνο και Πέτρο Κρητικό. Κοινή διαπίστωση όσων παραβρέθηκαν είναι ότι η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι φορείς της Θεσσαλονίκης διαθέτουν πλέον ένα ολοκληρωμένο πόνημα για τη μετακίνηση στην πόλη και ότι οι προτάσεις των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι επίκαιρες και έτοιμες προς εφαρμογή. Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ συνάδελφος Γιάννης Τόσκας, ενώ παραβρέθηκε σχεδόν σύσσωμο του ΔΣ του ΣΕΣ.

·         Στις 20 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια του Money Show, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα, η επίσημη παρουσίαση της επιστημονικής έκδοσης του ΣΕΣ «Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας». Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια ομιλία από το Γιάννη Χανδάνο και στη συνέχεια την επιστημονική έκδοση προλόγισαν ο Βουλευτής κ. Χρήστος Βερελής, ως πρώην Υπουργός Μεταφορών, και - εκ μέρους του ΥΜΕ - ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ καθηγητής κ. Δημήτρης Τσαμπούλας. Στο «πνεύμα» της επιστημονικής έκδοσης που προλόγισαν, οι δύο προσκεκλημένοι ομιλητές έθεσαν, με βάση και την εμπειρία τους, βασικούς προβληματισμούς αναφορικά με το καθημερινό πρόβλημα των μετακινήσεων της Αθήνας, που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο δυσχερές, και αναφέρθηκαν στις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επίλυσή του. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν, υπό το συντονισμό του δημοσιογράφου κ. Τάκη Σπηλιόπουλου, μέλη του ΣΕΣ, εκπρόσωποι φορέων και δημοσιογράφοι, ενώ την σύνοψη της εκδήλωσης αλλά και της συνολικής πρωτοβουλίας του Οδοιπορικού, παρουσίασε ο καθηγητής κ. Γ. Γκόλιας ο οποίος τόνισε, ως κατακλείδα της ομιλίας του, ότι η λύση του καθημερινού προβλήματος των μετακινήσεων δεν απαιτεί πλέον περαιτέρω συζήτηση, αλλά άμεση ανάληψη δράσης.

·         Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ΣΕΣ συνδιοργάνωσαν την 1η Εβδομάδα για την Οδική Ασφάλεια από τις 20 έως τις 26 Μαρτίου 2009 αναλαμβάνοντας δράσεις πανελλαδικά. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν:

-        Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο», στην οποία ανακοινώθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι που θα αναλάβουν δράσεις για την Οδική Ασφάλεια στη χώρα μας, ενώ ακολούθησε ενημέρωση και για τις λοιπές εκδηλώσεις που ακολούθησαν στο πλαίσιο της 1ης Εβδομάδας για την Οδική Ασφάλεια. Στην συνέντευξη τύπου ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Γιάννη Χανδάνο.

-        Στις 21 και 22 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η 1η Πανελλαδική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια στο Αμύνταιο της Φλώρινας σε συνεργασία με την Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας, το Δήμο Αμυνταίου και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αμυνταίου. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα «οι θέσεις του Σ.Ε.Σ. για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα».

-        Την Κυριακή 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος του Ινστιτούτου, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. με συνέντευξη τύπου στη Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» με τη συμμετοχή των Αρχών και φορέων της Δυτικής Ελλάδας. Στην συνέντευξη τύπου ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από την Α. Γόγολα. Την ίδια ημέρα, στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, έγινε παρουσίαση προσομοιώτη ασφαλούς οδήγησης (συνεργασία Ε.Ε., Top-25 και ΤΟΥΟΤΑ) με συμμετοχή των πολιτών καθώς και διανομή έντυπου υλικού για την οδική ασφάλεια.

-        Την Δευτέρα 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια πεζοδιάβασης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στην Καστέλλα στο Δήμο Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας και παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στους μαθητές του σχολείου που υποστηρίζεται από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

-        Η εβδομάδα κορυφώθηκε στις 26 Μαρτίου 2009 με την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο». Για την ημέρα αυτή στάλθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό πανελλαδικά προκειμένου οι Έλληνες οδηγοί, οι οποίοι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα είναι οι πιο επιθετικοί στην Ευρώπη, να γίνουν αποδέκτες της σημασίας του μηνύματος της Ευγένειας στο Δρόμο, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στους Δρόμους μας.

Η Εβδομάδα τελεί υπό την αιγίδα του ΥΜΕ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Δήμου Αθηναίων και υποστηρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και τους αυτοκινητόδρομους της χώρας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Μορέας και Ολυμπία Οδός. Το Ι.Ο.ΑΣ. και ο ΣΕΣ προτίθενται να καθιερώσουν την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας ως θεσμό που θα συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών με στόχο την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για την κοινωνία μας.

·         Ο ΣΕΣ, η Ελληνική Αεροπορική Ένωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Συγκρότημα ΜΜΕ «ΠΟΛΙΤΗΣ», συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Μεταφορές και Τουρισμός. Οι αρτηρίες και το οξυγόνο των νησιών». Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τη συνεισφορά των αερομεταφορών στην ανάπτυξη των νησιών, την ενίσχυση του τουρισμού, τη συμπλήρωση των μεταφορικών δικτύων, τις συνδυασμένες μεταφορές και την οικονομία ευρύτερα. Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στο ΟΜΗΡΕΙΟ Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2009.

·         Ο ΣΕΣ και ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ, συνδιοργανώνουν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα διεξαχθεί στη Αθήνα 5 & 6 Νοεμβρίου 2009. Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων συνεδρίων οδικής ασφάλειας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1994, στο Βόλο το 1998 και στην Πάτρα το 2004. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια.

 

10. Ειδικές Εκδόσεις ΣΕΣ

 

Θέσεις του ΣΕΣ για το Συγκοινωνιακό Σύστημα της Θεσσαλονίκη

 

Στις αρχές Ιουνίου 2008, ολοκληρώθηκε η έκδοση του ΣΕΣ «Θέσεις για το Συγκοινωνιακό Σύστημα της Θεσσαλονίκης». Στις 76 σελίδες του έγχρωμου τεύχους περιλαμβάνονται οι προτάσεις του Συλλόγου για συγκοινωνιακά θέματα της συμπρωτεύουσας, όπως το θεσμικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός έργων και συστημάτων, η διαχείριση κυκλοφορίας, τα ΜΜΜ, η στάθμευση, η βιώσιμη κινητικότητα και η Υποθαλάσσια Αρτηρία. Οι θέσεις αποτελούν το αποτέλεσμα διετούς προσπάθειας Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από τα μέλη του ΣΕΣ Μπάσμπα Σωκράτη, Παπαγιαννάκη Απόστολο, Πασχαλίδου Χριστίνα, Πολίτη Γιάννη, Σπάνδου Μαρία, Τσαντσάνογλου Θανάση, Τυρινόπουλο Γιάννη, Χατζηιωαννίδου Φανή και Κρητικό Πέτρο (ως εκπρόσωπο του ΔΣ). Τα έξοδα έκδοσης καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από χορηγίες συγκοινωνιακών φορέων και γραφείων που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, τους οποίους το ΔΣ ευχαριστεί θερμά.

 

Ανταγωνιστικότητα και συμπληρωματικότητα των μεταφορικών μέσων, προοπτικές για τις συνδυασμένες μεταφορές

 

Τον Ιούλιο του 2008, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική έκδοση (CD) των πρακτικών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Ανταγωνιστικότητα και συμπληρωματικότητα των μεταφορικών μέσων, προοπτικές για τις συνδυασμένες μεταφορές» που είχε συνδιοργανώσει ο ΣΕΣ και το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η έκδοση είχε την υποστήριξη των ΣΑΑΣ, Αττικό Μετρό, Αττική Οδός και Αττικές Διαδρομές, Τραμ και ΟΛΘ. Η ειδική έκδοση εκτός από τους Συνέδρους στάλθηκε, μέσω της αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου, και σε όλα τα μέλη και φίλους του ΣΕΣ.

 

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας

 

Το Δεκέμβριο 2008, ολοκληρώθηκε η έκδοση του ΣΕΣ «Οδοιπορικό για τις μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας». Στις 85 περίπου σελίδες του έγχρωμου τεύχους περιλαμβάνονται, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του συγκοινωνιακού συστήματος και των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα και οι τάσεις που διαφαίνονται για το μέλλον των μετακινήσεων σε αυτήν, οι προβληματισμοί που τέθηκαν στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου διαλόγου στις εκδηλώσεις του «Οδοιπορικού» και οι προτάσεις του ΣΕΣ για μια ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των μετακινήσεων που αντιμετωπίζει το αστικό συγκρότημα της πρωτεύουσας. Οι προτάσεις του ΣΕΣ δομούνται με έναν συνολικό τρόπο σε μια Πολιτική για την Αειφορία και τη Βιώσιμη Κινητικότητας, που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαζικών μετακινήσεων των ανθρώπων και όχι στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχημάτων. Η πρωτοβουλία του Οδοιπορικού και η διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο Επιτροπών, Οργανωτικής και Συμβουλευτικής, που συστάθηκαν αποκλειστικά για το λόγο αυτό. Το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των τριών σταθμών του Οδοιπορικού και τις προτάσεις που προέκυψαν επεξεργάσθηκε αρχικά η Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του ΣΕΣ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣ (Γιάννης Χανδάνος, Γιάννης Γκόλιας, Αγγελική Κοψαχείλη, Κωνσταντίνος Αντωνίου, Κώστας Παπανδρέου, Δημήτρης Σερμπής και Ιωάννα Σπυροπούλου), ενώ έλαβαν την τελική τους μορφή κατόπιν παρατηρήσεων και επισημάνσεων που υπέβαλλε η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πρώην προέδρους του ΣΕΣ (Γιάννης Φραντζεσκάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Κώστας Ηλιόπουλος, Γιώργος Αργυράκος, Βασίλης Ευμολπίδης, Φανή Κουτρουμπά, Γιώργος Γιαννής, Τέτη Ναθαναήλ, Πάνος Παπαδάκος). Τα έξοδα έκδοσης καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από χορηγίες συγκοινωνιακών φορέων (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΟΑΣΑ, ΣΑΑΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΜ), τους οποίους το ΔΣ ευχαριστεί θερμά.

 

11. Συμμετοχή σε Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας

 

Στα πλαίσια των δράσεων για τη προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ, εντάσσονται και η συμμετοχή μελών του σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας καθώς και η υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων σχετικών Φορέων. Έτσι, στο διάστημα 2008-09, ο ΣΕΣ:

·         Εξακολουθεί να συμμετέχει στην επιτροπή για την επεξεργασία προτάσεων για την «Αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» με εκπρόσωπο το Δημήτρη Δημητρίου.

·         Εξακολουθεί να συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι - Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοινωνίες 2000-06», στο οποίο συμμετέχει και ο ΣΕΣ με αναβαθμισμένο ρόλο (με δικαίωμα ψήφου) και εκπροσωπείται από τους Γιάννη Χανδάνο και Δημήτρη Δημητρίου.

·         Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ο ΣΕΣ συμμετέχει στην Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Το ΣΕΣ εκπροσωπούν οι Γιάννης Χανδάνος και Πάνος Παπαδάκος. Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αυτή δεν έχει συνεδριάσει έως σήμερα.

·         Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του ΣΕΣ με την Ecocity στο πρόγραμμα «Οικολογική Μετακίνηση», όπου συμμετέχουν μαθητές γυμνασίων της χώρας και διενεργούνται διαγωνισμοί εκθέσεων ιδεών και σχετικές εκδηλώσεις. Για το διάστημα 2008-2009 εκπροσωπούν το ΣΕΣ στην επιστημονική επιτροπή ο Κωνσταντίνος Αντωνίου και στην οργανωτική επιτροπή η Αγγελική Κοψαχείλη. Παράλληλα, ο Πέτρος Κρητικός και η ʼννα Γόγολα εκπροσωπούν το ΣΕΣ ως αξιολογητές.

·         Συνεχίζεται η συνεργασία ΣΕΣ και ITS Hellas και ως εκπρόσωπος/παρατηρητής του ΣΕΣ στις δράσεις του ITS Hellas, για τη διετία 2008 -10, ορίστηκε ο Θανάσης Τσιάνος.

Ο ΣΕΣ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τις Οδικές Μεταφορές (ΟΕ-ΟΜΕ) η οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2008 με πρωτοβουλία του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ). Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχούν εκπρόσωποι του ΥΜΕ, των ελληνικών επιμελητηρίων μεταφορών, φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και συνάδελφοι μελετητές. Το ΣΕΣ εκπροσωπεί η Αγγελική Κοψαχείλη.

 

Ο ΣΕΣ με αίσθημα ευαισθησίας και αυξημένης ευθύνης, υποστηρίζει την νέα πρωτοβουλία οδικής ασφάλειας της εταιρίας Diageo Hellas και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», η οποία σε συνέχεια της καμπάνιας «responsible drinking» με το Mika Hakkinen, ετοίμασε ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται σε οδηγούς-πελάτες νυχτερινών κέντρων, με στόχο την προώθηση του μηνύματος «μηδενικής κατανάλωσης αλκοόλ πριν την οδήγηση».

 

Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας, με Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, και Γενικό Συντονιστή τον καθ. ΕΜΠ Β. Ψαριανό, ο ΣΕΣ συμμετέχει ως μέλος του Παρατηρητηρίου με εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Αντωνίου.

 

12. Αλλες εκδηλώσεις

 

Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσημα από μέλη του ΔΣ σε σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

·         Τετραήμερο εκδηλώσεων με θέμα «το Μέλλον των Μεταφορών στην Ελλάδα» διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 5 - 8 Μαΐου 2008, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μεταφορών και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας, και υπό την αιγίδα του Υπουργού Μεταφορών. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν μία κεντρική ημερίδα και τρεις εσπερίδες και είχαν δύο βασικές θεματικές ενότητες: α) αστική κινητικότητα και β) υπεραστικές μεταφορές (επιβάτες και εμπορεύματα). Τις εκδηλώσεις άνοιξαν με κεντρικές ομιλίες τους τα μέλη του ΣΕΣ καθ. Γιώργος Γιαννόπουλος και κ. Φώτης Καραμήτσος, ενώ εισηγήσεις έγιναν, μεταξύ άλλων, από πολλά μέλη μας όπως ο καθ. ΕΜΠ Δ. Τσαμπούλας, ο καθ. ΔΠΘ Δ. Στεφανής, ο αναπλ. καθ. ΑΠΘ Χ. Πυργίδης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων κ. Χ. Ακριτίδης, ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ κ. Γ. Τόσκας, η κύρια ερευνήτρια του ΙΜΕΤ κ. Γ. Αϋφαντοπούλου και ο εκπρόσωπος της Ολυμπιακής Αεροπορίας κ. Τ. Αδαμίδης. Εισηγήσεις και ομιλίες έγιναν και από αρκετούς ξένους ομιλητές. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «το Οδοιπορικό του ΣΕΣ στην αστική κινητικότητα (κυκλοφορία και στάθμευση) στην Ελλάδα».

·         Εκδήλωση με το χαρακτηριστικό τίτλο «Πεζός σε απόγνωση» διοργανώθηκε στις 24 Μαΐου 2008, στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, από την Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών. Στην εκδήλωση έγιναν σύντομες ομιλίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πεζοί στις ελληνικές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, μοιράστηκαν αντίτυπα με την ευρωπαϊκή Χάρτα των δικαιωμάτων των πεζών, ενώ παρουσιάστηκαν και τα νέα έντυπα της Ένωσης, που περιλαμβάνουν εικονική κλήση για παράνομη στάθμευση σε χώρους πεζών, παρότρυνση για σεβασμό των χώρων κίνησης ΑμεΑ και ενημέρωση για τις ανάγλυφες πλάκες των πεζοδρομίων που προορίζονται για άτομα με προβλήματα όρασης. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός.

·         Το Κέντρο Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) διοργάνωσε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2008, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ημερίδα με θέμα «Πράσινες Μεταφορές». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στην ημερίδα συμμετείχαν με ομιλίες ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος του Transport Committee του CEEP κ. Cicatiello, ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής του Υπουργείου για τις «Πράσινες Μεταφορές» κ. Α. Βραχνός, ο βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής κ. Νίκος Καντερές ως μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και πλήθος άλλων ομιλητών. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη παρουσιάζοντας σχετική εισήγηση.

·         Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργάνωσε τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008 ημερίδα με θέμα «Κινητικότητα στον Αστικό Χώρο. Πράσινη Βίβλος και Ελληνική Πραγματικότητα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με στόχο να συζητηθούν τα θέματα που τίθενται στην Πράσινη Βίβλο για την Αστική Κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επιλογές για ανάπτυξη και εφαρμογή Πολιτικής Αστικής Κινητικότητας στις ελληνικές πόλεις. Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του ΥΜΕ, κ. Σ. Σιμόπουλου ενώ στη συνέχεια μίλησαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό κ. Γ. Γιαννής ως Συντονιστής της Επιτροπής Αστικής Κινητικότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Χ. Ακριτίδης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Κινητικότητας του ΥΜΕ. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας - από τη συμφόρηση προς τη βιώσιμη κινητικότητα».

·         Ο Τομέας Επιστημόνων του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Οδική ασφάλεια. Πολιτικές για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων» που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ, την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008. Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν απόψεις από βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, ενώ συμμετείχαν με εισηγήσεις και οι συνάδελφοι κ.κ. Ν. Ποριώτης και Ν. Παρασκευόπουλος. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος παρουσιάζοντας σχετική εισήγηση.

·         Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), στο πλαίσιο των δράσεών της για το 2008, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Απελευθέρωση των Οδικών Μεταφορών στη Χώρα μας  - Προοπτικές & Προκλήσεις», η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο METROPOLITAN, τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στην ημερίδα ήταν η αναβάθμιση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, οι επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και στις επιχειρήσεις. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο από την Ελλάδα όσο κι από το εξωτερικό. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Απελευθέρωση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές».

·         Την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008 διοργανώθηκε από το Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. (για την Δημόσια Συγκοινωνία και την Βιώσιμη Κινητικότητα) δημόσια συζήτηση με θέμα «Σιδηρόδρομος και βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα σήμερα: διάσταση λόγων και έργων;». Στη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, συμμετείχαν επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Μεταφορών, το ΥΜΕ και ο Δήμος Αθηναίων, και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου με σχετική τοποθέτηση.

·         Στις 18 Ιουλίου, το Συμβούλιο Νέων του Δήμου Καστοριάς διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Αλκοόλ και Οδήγηση». Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης και η βουλευτής Καστοριάς Βίβιαν Μπούζαλη. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Θέσεις του ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα», ενώ ανάλογες παρουσιάσεις έγιναν από τα μέλη του ΣΕΣ Γιώργο Σπανό (με την ιδιότητά του και ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς) και Θανάση Τσιούτρα (ως υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων του ΙΜΕΤ).

·         Την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης Τροχαίας στην Πάτρα στην οποία ο ΣΕΣ προσκλήθηκε να συμμετάσχει με κεντρική ομιλία. Η έκθεση διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας, σε συνεργασία με την Τροχαία Αχαΐας και το τμήμα Αυτοκινητοδρόμων και απευθύνονταν σε όλους τους πολίτες με στόχο την κυκλοφοριακή αγωγή τους. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου με σχετική ομιλία.

·         Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», πραγματοποίησε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008, ημερίδα με θέμα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής» στα πλαίσια της 4ης Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου. Η ημερίδα που τέλεσε υπό την αιγίδα του ΥΜΕ και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) είχε ως σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την εκπαίδευση των οδηγών βαρέων οχημάτων και των επαγγελματιών οδηγών γενικότερα καθώς και την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των εταιρειών του κλάδου των μεταφορών. Στην ημερίδα απέστειλε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο ΓΓ του ΥΜΕ καθηγητής κ. Σ. Σιμόπουλος, ο Αστ. Δ/ντής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής κ. Δ. Σκαρλάτος, Διοικητές άλλων Τμημάτων της Τροχαίας, υψηλόβαθμα στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, εκπρόσωποι Πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων και επαγγελματικών ενώσεων καθώς και πολίτες με ενδιαφέρον για το θέμα. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου με σχετική ομιλία.

·         Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και ο Δήμος Ηλιούπολης, συνδιοργάνωσαν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Κινητικότητας, ημερίδα με θέμα «Για μια Αττική της βιώσιμης κινητικότητας  - όροι και προϋποθέσεις», με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας. Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκης ενώ ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από την Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας κα. Κ. Συκιανάκη, τον πρόεδρο της ΤΕΔΚΝΑ κ. Δ. Καλογερόπουλο, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. Χ. Ακριτίδη και εκπρόσωποι επιτροπών της ΤΕΔΚΝΑ, Δήμων, του ΟΑΣΑ, του ΤΕΕ, του ΣΕΣ, του Δικτύου Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. και του Σύνδεσμου των Ελληνικών Δήμων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη με σχετική ομιλία.

·         Την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, διοργανώθηκε από το Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. στην Πάτρα επιστημονική ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συγκοινωνίες, Βιώσιμη Κινητικότητα και Αστική Ανάπτυξη στις Πόλεις της Ελληνικής Περιφέρειας». Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η ʼννα Γόγολα με σύντομο χαιρετισμό.

·         Στις 9 Οκτωβρίου, το Δίκτυο Εθνικών Πλατφόρμων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS Network Association) διοργάνωσε ημερίδα με κεντρικά θέματα: α) το πανευρωπαϊκό πλάνο δραστηριοτήτων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και β) η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Προοπτικές και προβλήματα στην εφαρμογή αστικών διοδίων στις ελληνικές πόλεις», ενώ παρουσιάσεις έκαναν και τα μέλη του ΣΕΣ Γεωργία Αϋφαντοπούλου (ως αντιπρόεδρος του ελληνικού ITS), Γιάννης Τόσκας (ΣΑΣΘ), Βασίλης Χαλκιάς (Αττικές Διαδρομές Α.Ε.), Κωνσταντίνος Κουτσούκος (Εγνατία Οδός Α.Ε.) και καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου.

·         Στις 15 Οκτωβρίου, το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Έδεσσας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Οδική Ασφάλεια - Προτεραιότητα στη ζωή». Στην εκδήλωση μίλησαν η παιδαγωγός και συγγραφέας του παιδικού βιβλίου «καλώς τον κύριο ΚΟΚ» κ. Ελένη Πιτσιδοπούλου, ο οδηγός αγώνων Ιαβέρης, ενώ η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» κ. Βασιλική Μυλωνά, που απουσίαζε λόγω ασθένειας, απέστειλε χαιρετισμό. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Θέσεις του ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα».

·         Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα Οδικής Ασφάλειας «Καθ΄ οδόν με ατομική και συλλογική ευθύνη», η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Π. Χηνοφώτης και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Α. Ανδρεουλάκος, ενώ μετέφερε χαιρετισμό του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Β. Τσιατούρα ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου. Την εκδήλωση, επίσης, χαιρέτισαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Αττική Οδός Α.Ε.», κ. Λ. Μπόμπολας, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κ. Ε. Δρακάκης, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ καθηγητής κ. Δ. Τσαμπούλας και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Πάνος Σόμπολος. Μεταξύ των εισηγητών της Ημερίδας ήταν ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Γ. Κανελλαϊδης και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» κ. Β. Χαλκιάς. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος με σχετική ομιλία.

·         To Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) πραγματοποίησε την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008, στο πλαίσιο της 2ης Εβδομάδας Ενέργειας, ημερίδα με θέμα τις Πράσινες Μεταφορές. Η ημερίδα που τέλεσε υπό την αιγίδα του ΥΜΕ είχε ως σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για μια ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στοχευμένη σε έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς όπως είναι οι μεταφορές. Στην ημερίδα απέστειλε χαιρετισμό ο Υπουργός Μεταφορών κ. Κωστής Χατζηδάκης ενώ ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον καθηγ. κ. Ν. Σταθόπουλο, Πρόεδρο ΤΡΑΜ Α.Ε., τον κ. Π. Κασσάπη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας & Μεταφορών ΙΕΝΕ, τον κ. Αλ. Βραχνό Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές ΥΜΕ, τον κ. Claudio Cicatiello Πρόεδρο Επιτροπής Μεταφορών CEEP (Ρώμη), τον κ. Α. Σγουράκη, Διευθυντή Αεριοκίνησης ΔΕΠΑ, τον κο. Μ. Τοσκούνογλου, Διευθυντή Τομέα Περιβάλλοντος ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς και τον Δρ. Στ. Τσέτσης Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη με σχετική ομιλία.

·         Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε από το περιοδικό ECO-Q Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Supply Chain Risk Management; ISO28000, TAPA, AEO» στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Ο ρόλος των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας».

·         Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε από το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την Οδική Ασφάλεια και την βράβευση των καλύτερων τροχονόμων για το 2008. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών και παρέστη ο Υπουργός Μεταφορών κ. Κ. Χατζηδάκης και αρκετοί συνάδελφοι. Στο πάνελ της εκδήλωσης εκπροσώπησε το ΣΕΣ ο Κωνσταντίνος Αντωνίου.

·         Πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008, στο Πανεπιστήμιο Πατρών η 4η ετήσια απονομή υποτροφίας (στον καλύτερο 4οετή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών) από το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς». Παράλληλα στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ShLOW  - show me how slow, από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC). Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η ʼννα Γόγολα με σχετική ομιλία.

·         Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009 διοργανώθηκε στο Κέντρο Ξιφασκίας στο πρώην αερολιμένα Ελληνικού από τα περιοδικά «Περιβάλλον21» & «Supply Chain & Logistics» Εσπερίδα με τίτλο «Περιβάλλον & Green Logistics». Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Οδικές μεταφορές και περιβάλλον. Σύγχρονες εξελίξεις και τεχνολογικές εφαρμογές».

·         Στις 13 Φεβρουαρίου 2009, το Σ.Α.Σ.Θ. έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα στα γραφεία του Συμβουλίου, παρουσία του υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης κ. Καλαφάτη. Στην σύντομη ομιλία του, ο πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Θ. συνάδελφος - συγκοινωνιολόγος Γιάννης Τόσκας αναφέρθηκε στο έργο του Συμβουλίου τη χρονιά που πέρασε, καθώς και στους στόχους που έχουν τεθεί για το 2009. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός.

·         Στις 24 Φεβρουαρίου 2009, διεξήχθη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εσπερίδα με θέμα «Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στη Θεσσαλονίκη». Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε η Δημοτική Παράταξη «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη - Γιάννης Μπουτάρης» έγιναν εισηγήσεις από τον πρόεδρο του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. κ. Νίκο Καλογήρου, τον πρόεδρο του Σ.Α.Σ.Θ. Γιάννη Τόσκα ενώ το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός. Ακολούθησε 2ωρη συζήτηση και παρεμβάσεις από φορείς της πόλης.

·         Στις 9 Μαρτίου 2009, ο Πέτρος Κρητικός εκπροσώπησε το Σύλλογο σε ευρεία συνάντηση φορέων με μέλη του Δ.Σ. του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση εντάσσεται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του συγκεκριμένου εμπορικού κέντρου όπου πραγματοποιούνται συναντήσεις με όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνδρομής του Mediterranean Cosmos για εκδηλώσεις του Σ.Ε.Σ. και οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές.

·         Στις 17 Μαρτίου 2009, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 6 μηνών λειτουργίας του 1ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Μετακινουμένων, οι υπεύθυνοι φορείς του Κ.Ε.Μ., Δήμος Καλαμαριάς, Σ.Α.Σ.Θ. και εταιρεία Ανατολική Αναπτυξιακή διοργάνωσαν ημερίδα με αντικείμενο «Αστική κινητικότητα - ο ρόλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μετακινουμένων». Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Θ. συνάδελφος Γιάννης Τόσκας, ενώ η διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεταφορών συνάδελφος Γωγώ Αυφαντοπούλου παρουσίασε εισήγηση σχετική με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΜ που έχει αναπτυχθεί από το Ι.ΜΕΤ.

·         Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009 διοργανώθηκε από το Ecocity και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας ημερίδα με τίτλο «Οικολογική Μετακίνηση στην Πάτρα» στην οποία συμμετείχαν με εισηγήσεις οι συνάδελφοι Γιάννης Φρατζεσκάκης - Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Θάνος Βλαστός - καθηγητής ΕΜΠ, και Νάσος Κόκκινος - πρόεδρος του Δικτύου Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ.. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η ʼννα Γόγολα παρουσιάζοντας εισήγηση με τίτλο «Ζητήματα κινητικότητας στην πόλη της Πάτρας».

·         Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2009 διοργανώθηκε στο ΕΜΠ (Στουρνάρη) από τη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων για τους Ελεύθερους Χώρους και την Ποιότητα Ζωής της Αθήνας και το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας-Αττικής ημερίδα με θέμα «Αθήνα: Κινητικότητα και Χώροι Στάθμευσης (καταγραφή του προβλήματος, υπάρχουσα πολιτική κατεύθυνση, εναλλακτική θεώρηση, προτάσεις)» και με στόχο να συγκροτηθεί μια συναντίληψη για το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης στην Αθήνα, να διερευνηθεί το πολιτικό-οικονομικό πλαίσιο που υπαγορεύει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε Πλατείες και Πάρκα, να τεθούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του προβλήματος και να διατυπωθούν εναλλακτικές πολιτικές. Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισήγηση ο συνάδελφος Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Ι. Φραντζεσκάκης, ο Καθηγητής ΕΜΠ Δ. Καλλιαμπάκος, ο Δρ. ΕΜΠ Γ.Σκλαβούνος, η κα Μάρω Ευαγγελίδου, εκπρόσωποι ΜΚΟ και τοπικών οργανώσεων και άλλοι, ενώ το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου. Η ημερίδα έκλεισε με στρογγυλό τραπέζι, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν οι προτάσεις της οργανωτικής επιτροπής καθώς και απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού.

Τέλος, με σημαντική συμμετοχή μελών και φίλων του ΣΕΣ καθώς και εκπροσώπων φορέων, γιορτάστηκε η κοπή της ετήσιας πίτας του ΣΕΣ στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε 5 Φεβρουαρίου, 2009 στο bar-restaurant Pulitzer.

 

13. Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΣ

Κατά την περίοδο Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009 εκδόθηκαν τέσσερα ενημερωτικά Δελτία (Νο. 161 - Νο. 164). Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου, διατήρησε η κ. Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και άλλων τεχνικών εκδόσεων. 

Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια για εμπλουτισμό της ύλης του Ενημερωτικού Δελτίου με συνεισφορές επίκαιρων και ενδιαφερόντων θεμάτων από όλα τα μέλη του ΣΕΣ αλλά και συνεχούς αναβάθμισης της ενημέρωσης των μελών του για θέματα συγκοινωνιακού ενδιαφέροντος, που αφορούν και άλλες περιοχές πέραν της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΣ του ΣΕΣ εγκαινίασε στο Ενημερωτικό Δελτίο Νο.161 νέα στήλη με τίτλο «Τα Νέα της Δυτικής Ελλάδας». Υπεύθυνη για την εν λόγω στήλη ορίσθηκε το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ, Αννα Γόγολα.

 

Το κόστος της αναβαθμισμένης έκδοσης και αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου καλύπτεται αποκλειστικά από χορηγίες για διαφημίσεις, ελαφρύνοντας έτσι σημαντικά τον έως σήμερα σχετικό προϋπολογισμό του ΣΕΣ.

 

Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διευρυνθεί σημαντικά (περίπου 1.350 αποδέκτες σήμερα) αφού περιλαμβάνει εκτός των 550 μελών του ΣΕΣ, 600 στελέχη και 200 δημοσιογράφους του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Με τον τρόπο αυτό, το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ δεν αποτελεί μόνο εργαλείο εσωτερικής ενημέρωσης των μελών του ΣΕΣ, αλλά επιχειρεί την ενημέρωση όλων εκείνων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία των συγκοινωνιακών συστημάτων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ΣΕΣ.

 

14. Ιστοσελίδα ΣΕΣ

 

Στόχος του ΔΣ είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σημείο αναφοράς για την τακτική και ευρεία ενημέρωση τόσο των μελών του ΣΕΣ όσο και των άλλων ενδιαφερόμενων. Για το λόγο αυτό το ΔΣ διατηρεί και ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΣ, ενώ έχει συνάψει ετήσια σύμβαση με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο, για την συντήρηση και ενημέρωσή της. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό αναμένεται η ταχύτερη ενημέρωση της.

 

15. Δημοσιοποίηση θέσεων ΣΕΣ

 

Η δημοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΣ είναι περισσότερο αποτελεσματική αφού αυτές αποστέλλονται από τη γραμματέα του ΣΕΣ εντός λίγων ωρών σε όλους τους δημοσιογράφους του τύπου και των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που είναι διαπιστευμένοι στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009 πραγματοποιήθηκε η προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αρκετές συνεντεύξεις, δηλώσεις, άρθρα και αναφορές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣ σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, κυρίως για θέματα της επικαιρότητας, ήτοι το κυκλοφοριακό, η οδική ασφάλεια και η βιώσιμη κινητικότητα.

Επίσης, πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση θέσεων για τα συγκοινωνιακά θέματα, μέσω:

(α)   ειδικής στήλης του ΣΕΣ στο μηνιαίο Περιοδικό «Cargo Plus» η οποία φιλοξενεί απόψεις μελών του ΣΕΣ σε μηνιαία βάση,

(β)   εβδομαδιαίας ειδικής στήλης με τίτλο «εν κινήσει» στην τοπική εφημερίδα Θεσσαλονίκης «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» που την επιμελείται ο Πέτρος Κρητικός,

(γ) ειδική στήλη στο μηνιαίο δελτίο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του ΟΑΣΘ.

 

16. Συναντήσεις με Αρμόδιους Φορείς

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ επεδίωξε και πραγματοποίησε συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων με αρμόδιους φορείς σε θέματα επικαιρότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συναντήσεις των μελών του ΔΣ:

 

·         Στις 12 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ κ. Δημήτρη Τσαμπούλα κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου, στο γραφείο του στον ΟΑΣΑ. Στην συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την λειτουργία του συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών (ΑΣ), την πρόοδο των εργασιών για την σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής από τον ΟΑΣΑ ενώ συζητήθηκε και η πιθανότητα συνεργασίας ΣΕΣ και ΟΑΣΑ για διοργάνωση ημερίδας με σχετικό θέμα. Το ΣΕΣ εκπροσώπησαν οι Γιάννης Χανδάνος και Αγγελική Κοψαχείλη.

·         Στις 27 Ιανουαρίου 2009, ο Πέτρος Κρητικός συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ο.Α.Σ.Θ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης κ. Σκορδά Αθανάσιο, κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου. Στη συνάντηση έγινε αμοιβαία ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες των δύο φορέων, ενώ ακολούθησε συνοπτική παρουσίαση της 76σέλιδης έκδοσης του ΣΕΣ για το συγκοινωνιακό σύστημα και τη μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, ο ΣΕΣ αποδέχτηκε πρόσκληση του Ταμείου για συγγραφή άρθρων με θέμα την αστική κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη σε μόνιμη στήλη στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.

·         Αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση από την Ένωση για τα δικαιώματα των Πεζών, ο ΣΕΣ, εκπροσωπούμενος από τον Πέτρο Κρητικό, παρουσίασε στις 28 Ιανουαρίου 2009 στο ΔΣ της Ένωσης τις προτάσεις του Συλλόγου για το συγκοινωνιακό σύστημα και τη μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη. Από την 76σέλιδη έκδοση του Σ.Ε.Σ. ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο κεφάλαιο «βιώσιμη κινητικότητα και εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης». Οι δύο φορείς συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με αμοιβαία προσβασιμότητα των ιστοσελίδων τους και διερεύνηση της δυνατότητας διεξαγωγής μελλοντικών κοινών δράσεων και εκδηλώσεων.

·         Στις 12 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΥΜΕ κ. Δημήτρη Πλατή. Στο πλαίσιο της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε από την πλευρά του ΣΕΣ συνοπτική παρουσίαση του ρόλου και των δράσεων του. Κατόπιν συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας του ΣΕΣ με το ΥΜΕ καθώς και θέματα που αφορούν τον ΚΟΚ, την Οδική Ασφάλεια, τις Αστικές Συγκοινωνίες και τη Βιώσιμη Κινητικότητα. Το ΣΕΣ εκπροσώπησαν οι Γιάννης Χανδάνος και Αγγελική Κοψαχείλη.