• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ε.Δ. Τεύχος 163, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008 - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2008

Ευρετήριο
Ε.Δ. Τεύχος 163, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλες οι Σελίδες

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2008

Για τον αξιόπιστο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ και ειδικότερα εκείνων που έχουν οικονομικό κόστος και με σταθερό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς όλα τα μέλη του ΣΕΣ είναι απαραίτητη η έγκαιρη καταβολή των συνδρομών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλα τα μέλη του ΣΕΣ να καταβάλουν τις συνδρομές του τρέχοντος έτους (και των παλαιότερων ετών για όσους δεν τις έχουν ήδη εξοφλήσει):

    με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του ΣΕΣ (Alpha Bank: 162.00.2002002329). Παρακαλούμε να ζητάτε να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας στην κατάθεση της συνδρομής σας. Την απόδειξη της κατάθεσης μπορείτε να τη στείλετε με fax στον αριθμό 210.36.09.220, υπόψη κου Χρήστου Καραδήμα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα ποσά της Ετήσιας Συνδρομής, της Εγγραφής και των παλαιότερων οφειλών στρογγυλοποιούνται στις παρακάτω τιμές Ευρώ:

 

Οφειλές ετών πριν από το 1995 8,80 Ευρώ (ανά έτος)
Οφειλές ετών περιόδου 1995 - 1998 14,70 Ευρώ (ανά έτος)
Οφειλές ετών περιόδου 1999 - 2004 23,50 Ευρώ (ανά έτος)
Ετήσια Συνδρομή 30,00 Ευρώ
Εγγραφή 40,00 Ευρώ

Χρήστος Καραδήμας