• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Επιτροπή E2: Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίσης

Η Επιτελική Επιτροπή Ε2: Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίησης

Η Ε2 απαρτίζεται από τους:

α/α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 660 ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 354 ΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 265 ΔΡΥΜΑΛΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4 755 ΜΙΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Επισκέπτες

Έχουμε 69 επισκέπτες συνδεδεμένους