Έρευνα καταγραφής προτιμήσεων μετακίνησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Έρευνα καταγραφής προτιμήσεων μετακίνησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται αυτό το διάστημα στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας φοιτήτριας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο εκπονείται στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την φοιτήτρια Χρυσάνθη Σφυρή με επιβλέποντα τον κ. Ιωάννη Πολίτη  Επίκουρο Καθηγητή Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κινητικότητας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Ο σύνδεσμος συμμετοχής στην έρευνα είναι ο εξής: shorturl.at/dsvyM

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican