Δελτίο Τύπου ΣΕΣ για τη “Νέα τιμολογιακή πολιτική στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας”

Σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τη νέα τιμολογιακή πολιτική των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων επισημαίνει τα εξής:

· Η μείωση των τιμών των εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών είναι πολύ θετική για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής, ιδιαίτερα σε αυτή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Είναι αμφίβολο, ωστόσο, αν η αναμενόμενη αύξηση στην επιβατική κίνηση θα αντισταθμίσει την απώλεια των εσόδων περίπου 10 εκ. ευρώ για τον ΟΑΣΑ (και τους εποπτευόμενους από αυτόν φορείς). Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η απώλεια αυτή θα πρέπει να επιδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, όπως αναμόρφωση δρομολογίων, ευρύτερη κάλυψη περιοχών, καλύτερος συντονισμός μεταξύ των μέσων μαζικών μεταφορών κ.ά., ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η αύξηση στην επιβατική κίνηση.

· Η ταυτόχρονη μείωση του χρόνου ισχύος του ενιαίου εισιτηρίου από 90 λεπτά που είναι σήμερα σε 70 λεπτά θα δημιουργήσει σύγχυση στους τακτικούς χρήστες των αστικών συγκοινωνιών και οικονομική επιβάρυνση. Τα 90 λεπτά είναι ένας αποδεκτός χρόνος μετακίνησης για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός συγκοινωνιακά μέσα.

· Τα τελευταία χρόνια, μετά την είσοδο του μετρό και του τραμ στον συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής, οι αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων κινήθηκαν στην κατεύθυνση ενίσχυσης των μέσων σταθερής τροχιάς. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς πριμοδοτούνται οι συνδυασμένες μεταφορές και τα φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Εκτός από την τιμολογιακή πολιτική, το Υπουργείο ανέφερε αλλαγές και στα δρομολόγια των λεωφορείων και τρόλεϊ. Ελπίζουμε οι αλλαγές αυτές, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

· Παρά το γεγονός ότι το μετρό είναι το πιο ποιοτικό μέσο μαζικής μεταφοράς στην Αττική, το λεωφορείο κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην επιβατική κίνηση. Οπότε, οι πολίτες που χρησιμοποιούν κάρτα απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για το λεωφορείο (και το τρόλεϊ) θα έχουν οικονομική επιβάρυνση, καθώς καταργείται η κάρτα απεριορίστων διαδρομών μειωμένου κόστους για τα μέσα αυτά. Αυτό είναι αρνητικό, καθώς το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του λεωφορείου έναντι του μετρό είναι η ευελιξία του στην προσβασιμότητα απομακρυσμένων περιοχών και η ευρεία γεωγραφική του κάλυψη.

· Η είσοδος από την μπροστινή πόρτα σε λεωφορεία και τρόλεϊ, όπως ίσχυε παλαιότερα στην Αθήνα και εφαρμόζεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (π.χ. Λονδίνο και Στοκχόλμη), βοηθάει στη μείωση της λαθρεπιβίβασης. Ωστόσο, οι περιστρεφόμενες μπάρες θα εντείνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες συμφόρησης στα λεωφορεία και δυνητικά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το χρόνο παραμονής των λεωφορείων και τρόλεϊ στις στάσεις, και συνεπώς το συνολικό χρόνο διαδρομής. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να βοηθήσει η αποδοτικότερη δρομολόγηση των λεωφορείων και τρόλεϊ κατά τις ώρες αιχμής (δηλ. αύξηση των δρομολογίων), ώστε να επιμεριστεί η επιβατική κίνηση και να αποσυμφορηθούν τα οχήματα τις περιόδους αυτές.

· Η αύξηση των σημείων πώλησης εισιτηρίων στα 5.000 δεν θα διευκολύνει την πώληση των εισιτηρίων. Σήμερα τα σημεία πώλησης εισιτηρίων στην Αττική είναι περισσότερα από 4.000, αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι ανενεργά (δεν έχουν εισιτήρια). Οπότε, ο στόχος θα πρέπει να είναι πρώτα να λειτουργήσουν τα υπάρχοντα.

· Πρέπει να προχωρήσει με πιο εντατικούς ρυθμούς η εφαρμογή της έξυπνης κάρτας. Τώρα προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο χρόνια. Η σωστή εφαρμογή αυτού του μέτρου (που περιλαμβάνει και ζωνική τιμολογιακή πολιτική) μπορεί να μειώσει δραστικά τα φαινόμενα λαθρεπιβίβασης, να αυξήσει τα έσοδα για τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών και να εξυπηρετήσει πιο αποδοτικά το επιβατικό κοινό.

· Η Πολιτεία και οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνεχίζουν εδώ και πολλά χρόνια να αναφέρονται σε «συγκοινωνίες της Αθήνας», ενώ η παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών καλύπτει την Αττική (ή τουλάχιστον περιοχές αυτής). Με την ευκαιρία μετονομασίας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), προτείνουμε ως νέα ονομασία τη «Συγκοινωνίες Αττικής» αντί «Συγκοινωνίες Αθηνών». Με τον τρόπο αυτό υπεισέρχεται στην ονομασία του οργανισμού η μητροπολιτική του διάσταση.

· Το σύστημα αστικών μεταφορών της Αττικής είναι από τα πλέον σύνθετα της Ευρώπης, καθώς αποτελείται από πέντε μέσα μεταφοράς [λεωφορεία, μετρό (συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρικός), τρόλεϊ, τραμ και προαστιακός σιδηρόδρομος]. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των φορέων προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς και να αποφευχθεί η υποβάθμιση κάποιου από αυτά.

Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι θεωρούν ότι η ενίσχυση και βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι πάντοτε πρόθυμοι να συνδράμουν την Πολιτεία σε κάθε φάση σχεδιασμού, μελέτης, υλοποίησης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου μέτρου αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican