Δελτίο Τύπου ΣΕΣ: Παρουσίαση του έργου «RE-THINK-ATHENS, ΞΑΝΑ-ΣΚΕΨΟΥ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» και προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Παρουσίαση του έργου

«RE-THINK-ATHENS, ΞΑΝΑ-ΣΚΕΨΟΥ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»

και προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή την παρουσίαση του έργου «RE-THINK-ATHENS, ΞΑΝΑ-ΣΚΕΨΟΥ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» και την προκήρυξη του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), υποστηρικτής μέτρων και ενεργειών που είναι υπέρ της αστικής βιώσιμης κινητικότητας, της προώθησης των μέσων μαζικής μεταφοράς και των ήπιων τρόπων μετακίνησης, σημειώνει τα εξής:

• Οποιαδήποτε πρόταση ουσιαστικής αναβάθμισης του κέντρου της Αθήνας, η οποία συνάδει με τις αρχές της αστικής βιώσιμης κινητικότητας και είναι τεκμηριωμένη με βάση τους κανόνες και τις σύγχρονες πρακτικές της επιστήμης και της τεχνικής, βρίσκει τον ΣΕΣ ουσιαστικό αρωγό και υποστηρικτή για την υλοποίησής της.

• Η πρόταση “Re-think Athens” αφορά ένα νέο, φιλόδοξο όραμα για την αναβίωση του κέντρου της πόλης και την ανάδειξη των μνημείων της και θέτει σε νέο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείται να λειτουργεί το κέντρο της Αθήνας. Ο ΣΕΣ χαιρετίζει την πρόταση αυτή καθώς θεωρεί ότι η προοπτική ενός κέντρου πόλης αντίστοιχου με εκείνα των Ευρωπαϊκών αστικών κέντρων, θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής αλλά και την ελκυστικότητα της Αθήνας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού και θα υποστηρίξει ουσιαστικά την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της πόλης.

• Η ανάπλαση του άξονα της οδού Πανεπιστημίου με αποκλειστική χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί θεμελιώδη παρέμβαση που για να συμβάλει στη σημαντική βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αθήνα πρέπει να μελετηθεί οργανωμένα και συστηματικά με στόχο την κατάργηση της σημερινής διαμπερούς κυκλοφορίας που υποβαθμίζει το κέντρο της πρωτεύουσας. Άλλωστε το δίκτυο μετρό στην περιοχή αυτή είναι αρκετά πυκνό, ώστε να παρέχει επαρκέστατη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.

• Βέβαια, ο ΣΕΣ καταθέτει τις σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις του ως προς την προκαταρκτική κατάθεση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, χωρίς την απαραίτητη συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής που θα δεχθεί της επιπτώσεις τέτοιας παρέμβασης. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων επισημαίνει ότι οι συγκοινωνιακές προτάσεις δεν έχουν αξιολογηθεί, ενώ αποσιωπούνται τα αποτελέσματα της προεκτίμησης κυκλοφοριακών επιπτώσεων, του εύρους των παρεμβάσεων, και προτάσεων κυκλοφοριακής προσαρμογής που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Δεδομένης της πολυπλοκότητας του μεταφορικού συστήματος της Πρωτεύουσας αλλά και του μεγάλου εύρους των επιπτώσεων του έργου στη λειτουργία της, η διατύπωση κυκλοφοριακών προτάσεων υπό τη μορφή έκθεσης ιδεών και εντυπωσιακών σχημάτων, χωρίς την αξιοποίηση υπαρχουσών μελετών (για παράδειγμα μελέτη ΟΑΣΑ για την αναδιαμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών) αλλά και την ενδελεχή και τεκμηριωμένη κυκλοφοριακή, μεταφορική και περιβαλλοντική αξιολόγησή τους με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων, είναι επιστημονικά και τεχνικά μη αποδεκτή και εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους αστοχίας ολόκληρου του έργου.

• Είναι σαφές ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεται μόνο από ένα κείμενο ιδεών (ενδεχομένως και ιδεοληψιών), από το οποίο απουσιάζει η οποιαδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση.

• Ο ΣΕΣ εκφράζει τη ρητή αντίθεσή του στη διατύπωση προτάσεων οι οποίες δεν στηρίζονται επαρκώς από τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής. Για το σκοπό αυτό καλεί τους υπευθύνους του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού όπως αναθεωρήσουν θεμελιωδώς το συντομότερο δυνατόν τις προκαταρκτικές προτάσεις των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων που συνοδεύουν το πρόγραμμα “Re-think Athens” χρησιμοποιώντας μία μεθοδολογικά αποδεκτή τεκμηρίωση τους.


Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican