Δελτίο Τύπου ΣΕΣ. Την ψήφιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας με ενσωμάτωση των προτάσεών του, προτείνει ο ΣΕΣ

Την ψήφιση και εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, με την ενσωμάτωση των προτάσεών του, επαναφέρει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ). Ο ΣΕΣ επισημαίνει ότι ο χρονικός ορίζοντας του 2021 δεν ενδείκνυται για ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο και είναι ανεπαρκής, προτείνοντας με βάση προηγούμενες εμπειρίες σαν ελάχιστο χρόνο την 15ετία, ενώ επισημαίνει ότι θα ήταν μάλλον ορθότερο η περίοδος να καθοριστεί σε 20 έως 25 χρόνια. Η πρόταση που έχει ήδη καταθέσει ο Σύλλογος από το Δεκέμβριο του 2010 για τη δημιουργία Μητροπολιτικών Οργανισμών Πολεοδομίας και Μεταφορών, είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, με τη ίδρυση τέτοιου φορέα να κρίνεται πλέον απαραίτητη προκειμένου να συντονισθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να συμβαδίσουν επιτέλους το συγκοινωνιακό, χωροταξικό και πολεοδομικό καθεστώς ώστε να αρθούν οι σοβαρές συγκοινωνιακές αστοχίες και να επιτευχθεί η αναβάθμιση του συγκοινωνιακού συστήματος, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην Αττική.

Οι αστοχίες που επισημαίνονται είναι:

 • η απουσία ολοκληρωμένης συγκοινωνιακής προσέγγισης
 • ο μη αναπτυξιακός χαρακτήρας του Ρυθμιστικού Σχεδίου
 • η ατεκμηρίωτη και ατελής πρόταση για τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και
 • η μη πρόβλεψη ολοκλήρωσης των περιφερειακών οδικών δακτυλίων με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη πού προηγείται των συγκοινωνιακών υποδομών

Οι προτάσεις του ΣΕΣ περιλαμβάνουν:

 • τη ριζική αλλαγή του υφιστάμενου πολύπλοκου και αναποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου
 • το συνδυασμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οι οικονομικών στόχων με απώτερο στόχο την ισορροπημένη εξυπηρέτηση των αναγκών και δυνατοτήτων της πόλης
 • την κατάρτιση νέας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής συγκοινωνιακής μελέτης της Αθήνας η οποία θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ανά δεκαετία
 • την παράταση του χρονικού ορίζοντα του ρυθμιστικού σχεδίου από το 2021 κατά μία 15ετία τουλάχιστον, με την απαραίτητη συνεργασία των καθ’ ύλην αρμοδίων (ΥΠΥΜΕΔΙ, Περιφέρεια Αττικής & Δήμους) για την υλοποίησή του
 • την υιοθέτηση μέτρων οικονομικής επιβάρυνσης σε οχήματα και μέσα μεταφορών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής σε συγκεκριμένες περιοχές, είτε μέσω «αστικών» διοδίων είτε μέσω άλλου τρόπου είσπραξης, ενώ τα έσοδα αυτά δεν πρέπει να καλύπτουν κρατικά ελλείμματα αλλά να χρηματοδοτούν το ίδιο το συγκοινωνιακό σύστημα
 • τη δημιουργία αποκλειστικών διαδρόμων χρήσης για τα ΜΜΜ, δίκυκλα και ποδήλατα καθώς και εκτεταμένων πεζοδρομήσεων
 • την διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στο κέντρο με τη δημιουργία δικτύου περιφερειακών οδικών αξόνων και την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και ήπιων τρόπων μετακίνησης.
 • τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του ρυθμιστικού σχεδίου και των αποτελεσμάτων των επεμβάσεων στην πόλη και στη συγκοινωνιακή της υποδομή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της εφαρμογής του

Τέλος, ο ΣΕΣ επισημαίνει ότι καθοριστικής σημασίας προϋπόθεση αποτελεί η οργανωμένη ενημέρωση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών σε όλες τις φάσεις, σχεδιασμού, μελέτης, υλοποίησης και λειτουργίας των νέων έργων και επεμβάσεων.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican