Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τα ΣΒΑΚ – Αθήνα, Αύγουστος 2018

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με παρουσία πλέον των σαράντα ετών στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας, και με αφορμή τις πρόσφατες διακηρύξεις διαγωνισμών ΣΒΑΚ, εκδίδει το παρόν δελτίο τύπου εκφράζοντας τις απόψεις, προβληματισμούς και ανησυχίες των μελών του για την επιτυχή εκπόνηση των ΣΒΑΚ σε δήμους της χώρας.

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  αποτελούν στρατηγικά σχέδια συγκοινωνιακού σχεδιασμού, τα οποίαπροωθούν «καλές πρακτικές» σχεδιασμού συγκοινωνιακών συστημάτων, η δε ανάπτυξη και υλοποίησή τους στηρίζεται στις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης. Στόχος των ΣΒΑΚ είναι να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες κινητικότητας ατόμων και μεταφοράς αγαθών σήμερα και στο μέλλον, με στόχο τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican