Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα – Αθήνα, Μάρτιος 2017

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μαζί με όλη τη χώρα, παρακολούθησε με θλίψη και προβληματισμό τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο οδικό δίκτυο της χώρας και τα οποία προβλήθηκαν εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης. Ο Σ.Ε.Σ. έχει συχνά επισημάνει ότι για την ουσιαστική βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας απαιτείται συστηματική κοινή προσπάθεια πολιτείας και πολιτών. Δυστυχώς, παρ’ ό,τι η οδική ασφάλεια και η σωστή οδηγική συμπεριφορά θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς προσπάθειας και επαγρύπνησης, περιστατικά με μεγάλη δημοσιότητα φαίνεται να είναι συχνά αυτά που επαναφέρουν το θέμα στη δημόσια συζήτηση. Ενδεχομένως η παρατηρούμενη αδράνεια Πολιτείας και πολιτών συναρτάται και με τη σχετική μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των θυμάτων τους (κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών) κατά την τελευταία οκταετία.

Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κατατασσόμενη σταθερά στις τελευταίες θέσεις) και η πιθανότητα τροχαίου ατυχήματος στο οδικό δίκτυο της χώρας παραμένει αυξημένη συγκριτικά με τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη. Το οικονομικό κόστος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 δις ευρώ ετησίως. Με αφορμή και μόνο το συμβάν της 26/2/2017 και την επακόλουθη συζήτηση για την οδική ασφάλεια, ο Σύλλογος τονίζει τα εξής:

–    Η τήρηση του Κ.Ο.Κ. από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου συντελεί στη μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των συμβάντων. Οι κανόνες προτεραιότητας, τα όρια ταχύτητας και οι λοιπές προβλέψεις του Κώδικα έχουν προκύψει μετά από πολλά χρόνια μελετών και αναλύσεων και όχι τυχαία.

–     Ειδικότερα οι υψηλές για τον εκάστοτε τύπο οδού ταχύτητες, εκτός του ότι μπορούν από μόνες τους να προκαλέσουν δυσκολία ελέγχου του οχήματος (σε συνδυασμό με ξαφνικά εμπόδια, κατάσταση οδοστρώματος, κατάσταση οχήματος, επίπεδα κυκλοφορίας και λοιπές συνθήκες) συντελούν στην αύξηση της σοβαρότητας του συμβάντος, εάν αυτό προκύψει.

–     Η απόσπαση προσοχής για πολύ μικρό διάστημα είναι ικανή για το μοιραίο. Ακόμα κι ένα δευτερόλεπτο αρκεί για να κινηθεί ακυβέρνητο ένα όχημα για πάρα πολλά μέτρα.

–     Το οδικό δίκτυο, ακόμα και σε περιπτώσεις κλειστών αυτοκινητοδρόμων, ενδέχεται να παρουσιάσει ακίνητα και κινητά εμπόδια τα οποία ο οδηγός θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφύγει, προσαρμόζοντας την πορεία ή/και την ταχύτητά του.

–     Αυτονόητη είναι η ανάγκη της χρήσης ζωνών ασφαλείας από όλους τους επιβάτες των αυτοκινήτων (εμπρός και πίσω θέσεις), όπως και η χρήση κράνους και ειδικού προστατευτικού ρουχισμού από τους αναβάτες μοτοσυκλετών.

–     Συνολικά, το οδικό περιβάλλον (οδός, καιρικές συνθήκες, κυκλοφορία) είναι δεδομένο κατά περίπτωση και ο οδηγός οφείλει να προσαρμόζεται σε αυτό.

Η λύση στο πρόβλημα δεν δύναται να προέλθει μέσα από αποσπασματικές δράσεις ή ως αντίδραση σε συμβάντα που λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα. Οι σχετικές συζητήσεις οφείλουν να είναι ψύχραιμες, να βασίζονται στη συμμετοχή ειδικών και να θέτουν σαφείς και μακροπρόθεσμα βιώσιμους στόχους ως προς την κατά το δυνατόν εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης και διεύρυνσή της στο σύνολο των επικίνδυνων παραβάσεων. Οι πολίτες οφείλουν να υιοθετήσουν μία οδήγηση λιγότερο επιθετική, με χαμηλότερες ταχύτητες και περισσότερη προσοχή κατά την οδήγηση. Ιδιαίτερα, οφείλουν να προσαρμόσουν την οδηγική συμπεριφορά τους στα νέα δεδομένα και συνθήκες που φέρνει το εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που διαμορφώνεται στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Σ. τονίζει πως -εκτός από τα αυτονόητα μέτρα αστυνόμευσης και συμμόρφωσης- η ανάπτυξη σωστής οδηγικής παιδείας από μικρές ηλικίες είναι αυτή που αποτελεί την καλύτερη επένδυση για τη μείωση των συμβάντων και των θυμάτων που προκύπτουν από αυτά. Η προσπάθεια αυτή οφείλει να είναι συνεχής, να προσαρμόζεται στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής και να παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας των οχημάτων και των υποδομών. Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι θα εξακολουθήσουν να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο προς την κατεύθυνση εφαρμογής όλων των απαραίτητων δράσεων προτεραιότητας. Επιπλέον, θα εντείνουν τις πρωτοβουλίες επιστημονικής τεκμηρίωσης και ευαισθητοποίησης Πολιτείας και πολιτών με την ελπίδα ότι η μείωση των θυμάτων στους δρόμους θα καταστεί ύψιστη προτεραιότητα της Ελληνικής Πολιτείας.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican