Δελτίo Τύπου ΣΕΣ για τη δημιουργία Μητροπολιτικών Οργανισμών Πολεοδομίας και Μεταφορών – 16.12.2010

Τη δημιουργία Μητροπολιτικών Οργανισμών Πολεοδομίας και Μεταφορών προτείνει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Με αφορμή τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενοποίηση των δημόσιων φορέων που παράγουν συγκοινωνιακό Έργο, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) θέτει επί τάπητος την αναγκαιότητα αλλαγής προσανατολισμού του προτύπου αστικής ανάπτυξης που θα επιτρέψει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να επιτελέσουν τον πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο που έχουν για την βιώσιμη κινητικότητα. Στην ζωή των πόλεων δεν υπάρχει μόνο το ΙΧ, υπάρχει η Δημόσια Συγκοινωνία που συνεπικουρούμενες με το περπάτημα και το ποδήλατο, αποτελούν τους πυλώνες της περιβαλλοντικής και ενεργειακά φιλικής μετακίνησης.

Ως εκ τούτου ο ΣΕΣ τονίζει την ανάγκη για τη μετεξέλιξη των συμβατικών πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μηχανισμών, προτείνοντας την ύπαρξη ενιαίας στρατηγικής και ενιαίου σχετικού φορέα για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα, προτείνει τη δημιουργία Μητροπολιτικών Οργανισμών (ΜΟ) Πολεοδομίας και Μεταφορών -κατ’ αρχάς στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, υπό την εποπτεία των Περιφερειών, με αρμοδιότητες σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κυκλοφορίας και Δημόσιας Συγκοινωνίας, και με στόχο την ενιαία αντιμετώπισή τους.

Ειδικά για την Αθήνα, ο Μητροπολιτικός Φορέας Αθηνών (ΜΟΑ) θα πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία και τεχνογνωσία την υφιστάμενων φορέων, ενισχύοντας έτσι και τη μεταξύ τους συνεργασία.

Οι βασικοί άξονες ευθύνης του νέου Οργανισμού της Αθήνας θα πρέπει να είναι:

  • Ο στρατηγικός σχεδιασμός, που θα οδηγήσει σε ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της πόλης και των δικτύων μεταφορών.
  • Ο λειτουργικός σχεδιασμός, που αφορά το σχεδιασμό, εκτέλεση και αξιολόγηση του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.
  • Ο έλεγχος, συντονισμός και αξιολόγηση της λειτουργίας των υποσυστημάτων των συγκοινωνιακού συστήματος της Αττικής.

Η οργάνωση του ΜΟΑ προτείνεται να αποτελείται από:

  • Κεντρικό Τμήμα, με ρόλο συντονιστικό, αναλαμβάνοντας τον οικονομικό προϋπολογισμό και έλεγχο και διασφαλίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των άλλων Τμημάτων.
  • Τμήμα Σχεδιασμού & Υποδομών, το οποίο θα ενσωματώσει τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και θα είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση του συγκοινωνιακού συστήματος.
  • Τμήμα Λειτουργίας, το οποίο θα ενσωματώσει τον ΟΑΣΑ και θα εποπτεύει σχετικούς φορείς Λειτουργίας που σήμερα ελέγχονται κεντρικά από διάφορα Υπουργεία ή αποτελούν θυγατρικές ή εποπτευόμενους φορείς άλλων οργανισμών (ΑΜΕΛ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ).

Οι Μητροπολιτικοί Οργανισμοί (ΜΟ) Πολεοδομίας και Μεταφορών θα συνεργάζονται με φορείς που δεν θα ενσωματωθούν ή δεν θα εποπτεύονται από αυτούς. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου συγκοινωνιακού έργου από όλους τους φορείς καταθέτει λοιπόν τις ολοκληρωμένες προτάσεις του. Ειδικότερα για τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Αθήνας (ΜΟΑ), ο ΣΕΣ ευελπιστεί ότι οι προτάσεις του, για τις αρμοδιότητες του νέου Φορέα θα αποτελέσουν την βάση για την περαιτέρω συζήτηση και τελικά την θεσμοθέτηση του ΜΟΑ και άλλων ΜΟ (Θεσσαλονίκης), αν όχι άμεσα, μέσα από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα .

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican