Δελτίo Τύπου ΣΕΣ για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές στην Ελλάδα – 15.10.2010

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της συγκυρίας που αφορά το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα και με αναφορά το σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) καταθέτει τις απόψεις του και τις θέσεις του, όπως αυτές προέκυψαν στο πλαίσιο των εργασιών των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών του:

1. Ο ΟΣΕ πρέπει να οριστικοποιήσει άμεσα την οργανωτική του δομή. Το Νομοσχέδιο προβλέπει οργανωτικά σχήματα σύμφωνα με τα εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΕΕ].    Έτσι θα υπάρξουν δύο φορείς ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ .  Ο ΟΣΕ ως φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικής υποδομής θα απορροφήσει τον ΕΔΙΣΥ (Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής) και θα ενταχθούν δε σε αυτόν ως θυγατρικές η ΓΑΙΟΣΕ και η  ΕΡΓΟΣΕ   Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως φορέας εκμετάλλευσης θα έχει δυνατότητα να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες ή να συμμετέχει σε άλλες. Ο ΣΕΣ εκφράζει  επιφύλαξη για την αναγκαιότητα ένταξης της ΓΑΙΟΣΕ στον φορέα διαχείρισης.

2. Ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πρέπει να εφαρμόσουν τη σχετική με το σιδηροδρομικό τομέα νομοθεσία της Ε.Ε., στο σύνολό της, με σημαντικότερα: τη σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΣ), την ενεργοποίηση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων καθώς και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

3. Ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα όπως και σε όλο τον κόσμο πρέπει να εξετάζεται με κριτήρια αναπτυξιακής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ορισθούν σαφώς τα κριτήρια αναθεώρησης των γραμμών ώστε να αναβαθμιστούν κάποια τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, να διατηρηθούν κάποια άλλα με γνώμονα τη χρησιμότητά τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και γενικότερα να διερευνηθεί η δυνατότητα ο σιδηρόδρομος να γίνει ανταγωνιστικότερος των άλλων μέσων ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

4. Ο ΟΣΕ πρέπει να βελτιώσει τις παραμέτρους του επιπέδου εξυπηρέτησης που εξαρτώνται από την υποδομή, η υλοποίηση της οποίας απαιτεί σχεδιασμό, μεγάλες επενδύσεις και κυρίως χρόνο.  Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη ολοκλήρωση του έργου Αθηνών- Θεσσαλονίκης, καθώς διακινεί το 50% των επιβατών σιδηροδρόμου.

5. Ο ΟΣΕ πρέπει να βελτιώσει τις παραμέτρους του επιπέδου εξυπηρέτησης που εξαρτώνται από την εκμετάλλευση.

Ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να συνεργάζεται και να συμπληρώνει τα οδικά και θαλάσσια μέσα, ενώ κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του management και των υπηρεσιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον επιβατικό κοινό, καθώς και η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου.

6. Η Εξυπηρέτηση μη βιώσιμων γραμμών και οι Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και να μην κρίνεται μόνο με βάση τη «βιωσιμότητα». Απαραίτητη κρίνεται η ορθολογική διαχείριση του ποσού των 50 εκατ. ευρώ ετησίως, για τα έτη 2011,2012 και 2013, που προβλέπει το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, για τη συνέχιση της λειτουργίας επιλεγμένων συνδέσεων.

7. Ύπαρξη Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Απαραίτητη είναι η παρουσίαση συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα συνοδεύεται από παράθεση στοιχείων, μεθοδολογική προσέγγιση και ανάλυση αποτελεσμάτων, προκειμένου να διασαφηνισθούν, επεξηγηθούν και τεκμηριωθούν σημεία του σχεδίου νόμου.

Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν είναι και δεν πρέπει να είναι στυγνή οικονομική επιταγή του Μνημονίου, αλλά αναγκαιότητα της εθνικής οικονομίας και της ορθολογικής λειτουργίας των μεταφορών στην χώρα μας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ- www.ses.gr) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς (Transportation Engineers) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican