Ζητείται Συγκοινωνιολόγος

Ζητείται Συγκοινωνιολόγος για συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού έργου, συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε., που έχει αναλάβει ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον 3ετή εμπειρία, άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: EUtransport.TSA@gmail.com

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican