ΠΟΑΔΕΠ – Θέση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού

Το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) με έδρα την Πάτρα, ενδιαφέρεται να προσλάβει (ή να συνεργαστεί με τη μορφή του εξωτερικού συνεργάτη) συγκοινωνιολόγο με εμπειρία και καλή γνώση του Arc-Gis. Η εργασία αφορά την εκπόνηση μελετών σχετικά με τους οδικούς άξονες, με καταγραφή ζωνών επιρροής, ισόχρονων αποστάσεων, κατάρτιση κυκλοφοριακών μελετών με χρήση σχετικών μοντέλων κλπ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΟΑΔΕΠ Διεύθυνση: Π.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 11, Τ.Κ. 26 504, Πάτρα
Τηλ: 2611104200,  Fax: 2611104199, e-mail: poadep@gmail.com

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican