Συμμετοχή του ΣΕΣ σε δράση του Οργανισμού The tipping Point

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του ΣΕΣ στους στόχους του οργανισμού “The tipping Point”, οι οποίοι είναι να φέρουν σε επαφή μαθητές από κάθε σημείο της Ελλάδας με Ακαδημαϊκούς και Επαγγελματίες, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου, συμμετείχε ως μέντορας στη δράση “Διαχείριση Κινδύνων και Ψηφιακή Τεχνολογία” συζητώντας με μαθητές του 11ου ΓΕΛ Ηρακλείου σχετικά με ζητήματα οδικής ασφάλειας και τεχνολογίας οχημάτων.

Ο ΣΕΣ στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε παρόμοιες δράσεις και ενέργειες.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican