Τελετή Έναρξης οδοιπορικού ΣΕΣ με τίτλο “Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020 – 2030”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ανακοινώνει ότι στις 13 Μαρτίου 2019 και ημέρα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί, στο Μέγαρο της  Παλαιάς Βουλής, η τελετή έναρξης του οδοιπορικού με τίτλο “Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020 – 2030” η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Ο ΣΕΣ έχοντας αντιληφθεί την αναγκαιότητα των συμμετοχικών διαδικασιών στον σχεδιασμό, στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων και μέτρων σχετικά με το σύστημα μεταφορών της χώρας μας, είναι έτοιμος να ξεκινήσει το εν λόγω οδοιπορικό που αναμένεται να συμβάλει με δράσεις, που προάγουν την συνεργασία μεταξύ φορέων, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκπόνηση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων και  δράσεων για τις Μεταφορές και την Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ελλάδα. 

Επιμέρους στόχους του Οδοιπορικού αποτελούν:

  • Συνεργασία με άλλους φορείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και την οδική ασφάλεια (συμμετοχικές διαδικασίες).
  • Διερεύνηση επί μέρους θεμάτων και προτάσεων από τις αντίστοιχες  Επιτροπές του ΣΕΣ
  • Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στην επισήμανση  παθογενειών και  δυσλειτουργιών σε επίπεδο Πολιτείας και ή/και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ότι αφορά τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.
  • Διοργάνωση  Θεματικών Εσπερίδων – Ημερίδων
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού
  • Διαμόρφωση κοινού οράματος, πλαισίου προτάσεων, αρχών και θέσεων για επιμέρους θέματα μεταφορών και κινητικότητας, με τη συμμετοχή και συνεργασία και άλλων σχετικών φορέων 
  • Συγγραφή τεύχους (πεπραγμένων) του Οδοιπορικού και παρουσίασή του στην τελετή λήξης (Μάρτιος 2020)

Τον συντονισμό του Οδοιπορικού, έχει αναλάβει το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΣ,  Θανάσης Τσιάνος.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican