11ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές «Καθαρές και Προσβάσιμες σε όλους Πολυτροπικές Μεταφορές», Ηράκλειο Κρήτης, 20-22Σεπτεμβρίου 2023

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) διοργανώνουν το «11ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Καθαρές και Προσβάσιμες σε όλους Πολυτροπικές Μεταφορές» το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023.


Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές αποτελεί εδώ και είκοσι ένα έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.


Η επίτευξη βιώσιμων, ασφαλών και χωρίς αποκλεισμούς μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας στην σημερινή εποχή για την κάλυψη των αναγκών κινητικότητας των ατόμων και μεταφοράς των αγαθών τόσο εντός των πόλεων όσο και μεταξύ αυτών. Ιδιαίτερη σημασία καταλαμβάνουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της κινητικότητας εντός των κωμοπόλεων και των πόλεων της Ευρώπης. Παράλληλα, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επηρεάζει όλους τους τομείς μεταφορών, ενώ οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται παγκοσμίως για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερων μεταφορών καθιστούν την έρευνα ως προτεραιότητα για την διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με το μέλλον των μεταφορών.


Το 11o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές προσδοκά να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στα μεταφορικά συστήματα υπό το πρίσμα της ανάγκης επίτευξης καθαρών και προσβάσιμων σε όλους μεταφορών τόσο μέσα από τις συνεδρίες του κεντρικού προγράμματος όσο και από ειδικές συνεδρίες (SpecialWorkshops) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας της έρευνας και Δημόσιων φορέων. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων για τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών μπορούν να διαμορφωθούν με βάση την πρότυπη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, και να αποσταλούν στο email της Οργανωτικής Επιτροπής έως τις 15 Μαρτίου 2023.


Οι επιστημονικές εργασίες που θα υποβληθούν, είναι επιθυμητό να εντάσσονται σε κάποια από τις ακόλουθες επιστημονικές ενότητες χωρίς περιορισμό στο μέσο μεταφοράς και χωρίς να αποκλείονται πρωτότυπες εργασίες σε άλλα αντικείμενα σχετικά με τις μεταφορές.

 • Αστική βιώσιμη κινητικότητα, εφαρμογή και νέες συνέργειες
 • Κλιματικά ουδέτερες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές και υποδομές
 • Προσβασιμότητα και μεταφορές
 • Ο χρήστης στο κέντρο του σχεδιασμού των συστημάτων μεταφορών
 • Εμπορευματικές μεταφορές και logistics στην εποχή της οικονομίας “on demand”
 • Ασφάλεια των μεταφορών
 • Ανθεκτικότητα συστημάτων μεταφορών και μελλοντικών υποδομών
 • Σχεδιασμός και πολιτική των μεταφορών
 • Καινοτόμες και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες κινητικότητας
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών σε όλα τα μέσα
 • Ανάλυση μαζικών δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
 • Περιβάλλοντα προσομοίωσης και νέα εργαλεία ανάλυσης και μοντελοποίησης

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (περίληψη και πλήρες κείμενο), μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου (www.ictr.gr), σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 • 27η Φεβρουαρίου 2023: Προθεσμία υποβολής περίληψης εργασιών (έως 500 λέξεις)
 • 27η Μαρτίου 2023: Ημερομηνία ενημέρωσης συγγραφέων για την αποδοχή ή όχι
 • 1η Απριλίου 2023: Ημερομηνία υποβολής προτάσεων για ειδικές συνεδρίες
 • 11η Ιουνίου 2023: Προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας από συγγραφείς
 • 3η Ιουλίου 2023: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχολίων κρίσης πλήρους εργασίας
 • 23η Ιουλίου 2023: Προθεσμία υποβολής αναθεωρημένης πλήρους εργασίας από συγγραφείς

Οι εργασίες μπορεί να γραφούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στην άλλη αντίστοιχα γλώσσα (το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο αφορά αποκλειστικά συμμετέχοντες των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Ελληνική). Σε επόμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης των τελικών εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ειδικό τεύχος με πρόσκληση) ύστερα από πρόσθετη κρίση και κατάλληλη προσαρμογή τους. Ο τίτλος του περιοδικού θα ανακοινωθεί κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ictr.gr.

Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στο Ηράκλειο Κρήτης!

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή ICTR 2023

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican