Συνάντηση Κλαδικών και Εργασιακών Συλλόγων των Μηχανικών στο ΤΕΕ, 21.12.2010

Προς: κ. Β. Χαλκιά

Κοιν.: κ. Κ. Ηλιόπουλο

Η συνάντηση έγινε την Τρίτη 21.12.2010 ώρα 14:00 – 18:00 στο ΤΕΕ. Συμμετείχαν 24 εκπρόσωποι του ΤΕΕ και των Συλλόγων. Εισηγητής και Συντονιστής της συνάντησης ήταν ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Γριντζής. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε, λόγω κωλύματος του Προέδρου Βασίλη Χαλκιά, ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής των πρώην προέδρων του ΣΕΣ, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ Γιάννης Φραντζεσκάκης. Επίσης συμμετείχε, και το μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του ΣΕΣ, Κώστας Ηλιόπουλος, ως αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.

Συζήτηση έγινε κυρίως στα τρία γενικά θέματα της πρόσκλησης:

 1. Θεσμικό πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλματος
 2. Επικείμενα Σχέδια Νόμου
 3. Τρέχουσα κατάσταση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ελάχιστες αμοιβές, στο Νομοσχέδιο για Δημόσια Εργα, στην Παιδεία και στους Μηχανικούς του Δημοσίου.

Συμφωνήθηκε η επιτροπή να συνέρχεται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα για την εξέταση ειδικών θεμάτων σύμφωνα με συγκεκριμένη agenda.

Ως εκπρόσωπος του ΣΕΣ ετόνισα τα παρακάτω θέματα:

 • Καταρχήν ευχαρίστησα τον πρόεδρο του ΤΕΕ για την πρόσκληση του ΣΕΣ που αποτελεί την αρχή μιας στενότερης συνεργασίας που θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας του ΣΕΣ στα οποία θα μπορούσε να βοηθήσει το ΤΕΕ.
 • Ανέφερα σαν παράδειγμα το θέμα της Οδικής Ασφάλειας με το οποίο ασχολείται ήδη το ΤΕΕ με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας που έχει οργανώσει. Επίσης και το σοβαρό θέμα της πρόσκλησης/ανάθεσης Ρυθμιστικών/ Πολεοδομικών Σχεδίων σε διάφορες κατηγορίες μελετητών όπου δεν περιλαμβάνονται οι Συγκοινωνιολόγοι (πτυχίο Κατηγορίας 10). Αναφέρθηκε ότι, για την τελευταία παράληψη, είχε σταλεί την προηγούμενη μέρα στα αρμόδια Υπουργεία:1. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  3. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  σχετική επιστολή με κοινοποίηση στο ΤΕΕ.
 • Τονίστηκε ότι το κρίσιμο θέμα των ελάχιστων αμοιβών γίνεται ακόμα πιο σοβαρό για τους συγκοινωνιολόγους, επειδή για το σύνολο σχεδόν των μελετών που εκπονούν δεν υπάρχει κώδικας αμοιβών, ούτε αναγνωρισμένες προδιαγραφές, επιτρέποντας έτσι σημαντικές μειώσεις αμοιβών, με αντίστοιχη μείωση της ποιότητας των μελετών.
 • Ενα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος είναι η περιορισμένη εφαρμογή όσων προτείνονται και έχουν μελετηθεί από το αξιόλογο δυναμικό των μελών του, ακόμα και όταν το κόστος υλοποίησης είναι ελάχιστο συγκρινόμενο με το αποτέλεσμα. Ως παράδειγμα αναφέρθηκαν οι μελέτες εντοπισμού των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου που έγιναν το 1984 από έξη μελετητικά γραφεία και μια ομάδα συγκοινωνιολόγων του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Από αυτές εφαρμόστηκαν ελάχιστες. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των λίγων αυτών εφαρμογών, όπως έγινε από το ΕΜΠ, έδειξε ότι η μείωση του αριθμού των ατυχημάτων με νεκρούς ή τραυματίες έφθασε στο 80% όπου έγιναν όλες οι προτεινόμενες βελτιώσεις και στο 50% όπου έγιναν ορισμένες μόνο. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αν είχαν γίνει όλες οι προταθείσες βελτιώσεις θα είχαμε αποφύγει χιλιάδες τραυματισμούς και θανάτους κατά τα 16 έτη μέχρι σήμερα και δεν θα βρισκόμαστε στην τελευταία θέση στις 27 χώρες της Ε.Ε. Δυστυχώς, αν και έγιναν τελευταία και νεώτερες σχετικά μελέτες, ακόμα δεν εφαρμόστηκαν.
 • Ιδιαίτερα για τους συγκοινωνιολόγους του Δημοσίου αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα μέχρι σήμερα. Οι δυνατότητες αυτές των συγκοινωνιολόγων φάνηκαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όπου είχε καθορισθεί σαφώς στο φάκελο διεκδίκησης το έργο που έπρεπε να εκτελέσουν σε προκαθορισμένο περιορισμένο χρόνο και υπήρχε μια συνεχής κατεύθυνση και παρακολούθηση από τις ειδικές ελληνικές υπηρεσίες επίβλεψης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Δυστυχώς, οι ίδιοι ικανοί μηχανικοί του Δημοσίου δεν συνέχισαν την αυξημένη απόδοσή τους μετά τους Αγώνες. Το παράδειγμα αυτό δείχνει τη δυνατότητα επιλογής και αξιοποίησης του υφιστάμενου αξιόλογου δυναμικού των μηχανικών του Δημόσιο.

Πολλά άλλα συζητήθηκαν τόσο στο γενικό επίπεδο των Μηχανικών όσο και στα ειδικότερα θέματα των διαφόρων κατηγοριών μηχανικών οι οποίες αντιπροσωπεύτηκαν στη συνάντηση. Φαντάζομαι ότι αυτά θα δοθούν με λεπτομέρεια στο επόμενο ενημερωτικά δελτία του ΤΕΕ. Αν το νομίζετε σκόπιμο θα μπορούσατε να στείλετε το παρόν σημείωμα στον Πρόεδρο του ΤΕΕ για να βοηθήσετε στην ετοιμασία των Πρακτικών και του κειμένου που θα δημοσιευθεί στο ενημερωτικό δελτίο.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Φραντζεσκάκης 

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican