Αλλαγή ημερομηνίας 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές

ITS

ICTR5thTopLogoeMail.png

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι για οργανωτικούς λόγους οι τελικές ημερομηνίες πραγματοποίησης του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Έρευνας στις Μεταφορές στο Βόλο (το
οποίο ήταν προγραμματισμένο να λάβει χώρα 29, 30, Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου) αλλάζουν και γίνονται: 26, 27, και 28 Σεπτεμβρίου δηλαδή 3 ημέρες νωρίτερα.
Παρακαλούμε σημειώστε τις νέες αυτές ημερομηνίες και ελπίζουμε να σας δούμε όλους στο σημαντικό αυτό Συνέδριο.

Ο Πρόεδρος της ΟΕ
Δρ. Κ. Αντωνίου

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican