7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας (CSuM2024),4 – 6 Σεπτεμβρίου 2024

Το 7o Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας – CSuM2024, θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Πλαστήρα στις 4 – 6 Σεπτεμβρίου 2024. Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι Climate Crisis and Resilient Transportation Systems. Η διοργάνωσή του γίνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (RUITEPOD).

Το συνέδριο αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Efficient and resilient transportation systems
 • Renewable and clean energy in transportation
 • Digital transformation in transportation
 • Active mobility
 • Safe and inclusive transportation
 • Sustainable and resilient supply chain
 • Land-use and transport infrastructure planning
 • Climate-neutral transition of transportation and social innovation

Επιπλέον των τεχνικών συνεδριών, το Συνέδριο θα περιλαμβάνει:

 • Ομιλίες από διακεκριμένους ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου πάνω σε καινοτόμες τεχνολογίες και πρωτότυπες εφαρμογές έξυπνης ενέργειας για έξυπνες μεταφορές.
 • Ειδικές συνεδρίες που θα διοργανώσουν εκπρόσωποι Εθνικών και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.
 • Βραβεία άριστων εργασιών
 • Έκθεση για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χορηγών και υποστηρικτών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://csum.civ.uth.gr.

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican