Απολογισμός Δράσεων 2020 – 2021

Με τη συμπλήρωση ενός έτους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναπτύχθηκε και παρατίθεται σχετικό γράφημα στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων το διάστημα Ιούνιος 2020-Ιούνιος 2021.

Μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα στις επιμέρους δράσεις πατώντας στους ενεργούς συνέσμους στην έκδοση .pdf

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican