Απολογισμοί ΔΣ

Παραθέτονται οι Απολογισμοί της δράσης κάθε ΔΣ του ΣΕΣ κατά την περίοδο της εκλογής του, από το 2000 μέχρι σήμερα.

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican