Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΣ (Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2023)

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, παρουσιάστηκε ο ετήσιος απολογισμός ο οποίος παρουσιάζεται συνοπτικά και στο παρακάτω info graphic.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican