Αγορά Εργασίας

Pontificia Universidad Catolica de Chile
The Department of Transport Engineering and Logistics at the Pontificia Universidad Catolica de Chile, offers two faculty positions: 1 – Air Transport: Individuals with research interests and previous work in air transport (airline operations, network design, airport design, economics and demand modelling) are especially encouraged to apply. Job Description: We are seeking young applicants starting […]
16 Ιουλίου 2011
περισσότερα
Ζητείται Συγκοινωνιολόγος
Ζητείται Συγκοινωνιολόγος για συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού έργου, συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε., που έχει αναλάβει ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον 3ετή εμπειρία, άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: EUtransport.TSA@gmail.com
22 Φεβρουαρίου 2011
περισσότερα
One junior research fellow in the field of transport infrastructure finance
The Research Centre on Commodity Flows (Steunpunt Goederenstromen) hosted by the Department of Transport and Regional Economics of the University of Antwerp is looking for candidates for following vacancy: One junior research fellow in the field of transport infrastructure finance Under the Research Centre on Commodity Flows, the Department’s staff members group their transport-economic as […]
28 Ιανουαρίου 2011
περισσότερα
Job: Assistant Professor in Transport Systems at KTH, Stockholm
The Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm Sweden, is seeking applicants for a tenure-track position at the level of assistant professor, effective Summer 2011.  The subject area is in Transport Systems. Applicants must have an earned PhD degree in an appropriate field and background and research interests in a related area by the application […]
12 Ιανουαρίου 2011
περισσότερα
Job: Researcher on Intelligent Transport Systems
The Madeira Interactive Technologies Institute, in collaboration with Carnegie Mellon University, is hiring a researcher to work on novel sensing techniques for intelligent transport systems, as part of the “SINAIS” project. (Online version: http://www.m-iti.org/node/388) About the project: SINAIS is a project funded by the Portuguese National Science Foundation under the framework of the Carnegie Mellon […]
12 Ιανουαρίου 2011
περισσότερα
DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  Η εταιρεία μελετών DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ζητά να προσλάβει: ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη εργασιών στη Λιβύη Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση Αραβικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά) Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία σε συγκοινωνιακά ή/και στατικά έργα Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο fax 210 6854800 ή με Email: info@denco.gr […]
4 Ιουλίου 2010
περισσότερα
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)
Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) για την πραγματοποίηση των στόχων του αποφάσισε να συνάψει σύμβαση εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου διάρκειας οκτώ μηνών με έναν Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό μεγάλης εμπειρίας με βασικές σπουδές Πολιτικού ή Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού. Ο επιστήμονας αυτός θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 20 ετών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό […]
25 Ιουνίου 2010
περισσότερα
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican