Ε1: Οδικών Μεταφορών

Η Επιτελική Επιτροπή Ε1: Οδικών Μεταφορών

Η Ε1 απαρτίζεται από τους:  

Αποστολέρης Κωνσταντίνος-Πρόεδρος
Βαρδάκη Σοφία
Γαλάνης Αθανάσιος
Γιαννής Γιώργος
Ηλιού Νικόλας
Καλπάκης Φανούριος
Κεχαγιά Φωτεινή
Μαυρογιώργης Εμμανουήλ
Μαυρομάτης Στέργιος
Μπιμπής Γιώργος-Γραμματέας
Περπερίδου Διονυσία-Γεωργία
Πρόιος Απόστολος
Σιούλας Παναγιώτης
Τελλάκης Γιάννης

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican