Ε2: Αστικής Κινητικότητας

Η Επιτελική Επιτροπή Ε2: Αστικής Κινητικότητας

Η Ε2 απαρτίζεται από τους:

Ανταράκη Κατερίνα
Βαβάκος Βασίλειος
Βαβατσούλας Κωνσταντίνος
Γόγολα Άννα
Ευσταθιάδης Στέλιος
Ζησοπούλου Θεοδώρα
Καστρουνή Ειρήνη-Γραμματέας
Κουκουρίκος Σταύρος
Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος-Πρόεδρος
Κρουσουλούδη Νικολέτα
Νικολαΐδης Ιωάννης
Ριζομυλιώτης Χρυσόστομος
Σίτη Μαρία
Σκορδάς Αθανάσιος
Σπυροπούλου Ιωάννα
Σταμέλου Αφροδίτη
Χατζηαθανασίου Μαρία

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican