Ε3: Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Η Επιτελική Επιτροπή Ε3: Σιδηροδρομικών Μεταφορών

 

Η Επιτροπή Ε3 απαρτίζεται από:  

Γιαννακάκης Δημήτρης
Ευγενικός Πέτρος-Πρόεδρος
Κιδικούδης Χρήστος-Γραμματέας
Μητρόπουλος Λάμπρος
Παρασκευάς Κωνσταντίνος
Τζούρας Παναγιώτης
Χανδακάς Έκτορας

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican