Ε4: Αεροπορικών Μεταφορών

Η Επιτελική Επιτροπή Ε4: Αεροπορικών Μεταφορών

Η Ε4 απαρτίζεται από τους:

Αδαμίδης Τάκης-Πρόεδρος
Θωμαΐδης Χρήστος
Κοχιαδάκη Μαρία
Ματσούρης Ιωάννης
Μαυροδής Ανδρέας-Γραμματέας
Παγώνη Ιωάννα

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican