Ε5: Θαλάσσιων Μεταφορών

Η Επιτελική Επιτροπ Ε5: Θαλάσσιων Μεταφορών

Η Ε5 απαρτίζεται από τους:

Γενίτσαρης Ευάγγελος
Δερπάνη Κωνσταντίνα-Γραμματέας
Καραγιάννης Κωνσταντίνος-Πρόεδρος
Κόλλια Στεφανία
Παπαδημητρίου Στράτος
Παπαϊωάννου Γιώργος
Σδουκόπουλος Λευτέρης

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican