Ε6: Εμπορευματικών Μεταφορών

Η Επιτελική Επιτροπή Ε6: Εμπορευματικών Μεταφορών

Η Ε6 απαρτίζεται από τους:

Αγγελακάκης Άγγελος
Θέμου Μόνικα-Γραμματέας
Καραγκούνη Κωνσταντία
Μιχαήλ Αναστάσιος
Ναλμπάντης Δημήτριος
Παπουτσής Κωνσταντίνος
Σακελλαρίου Ευριπίδης-Πρόεδρος

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican