Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@ses.gr
Τηλέφωνο (+30) 210 3640604
Τηλεμοιοτυπία (+30) 210 3640604

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
καθημερινά 10:00 – 14:00 Διεύθυνση Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα