Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 2024 – 2026

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Θανάσης Τσιάνος

Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ευγενικός

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουρέτας

Ειδικός Γραμματέας: Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς

Ταμίας: Κωνσταντίνα Δερπάνη

A’ Αν. Μέλος: Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Β’ Αν. Μέλος: Λευτέρης Σδουκόπουλος

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σύντομα βιογραφικά για κάθε ένα μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Θανάσης Τσιάνος

O Θανάσης Τσιάνος είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος του ΕΜΠ. Στα 21 έτη επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ασχολήθηκε με περισσότερες από 300 μελέτες συγκοινωνιακών έργων πολλές εκ των οποίων αποτελούν μελέτες εξαιρετικά σημαντικών και σύνθετων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέτοχος και διαχειριστής εταιρείας Μελετών και Συμβούλων Μηχανικών. Οι τομείς εξειδίκευσης του είναι ο συντονισμός και η διαχείριση σύνθετων μελετών, οι κυκλοφοριακές μελέτες, οι μελέτες οδοποιίας και οδικής ασφάλειας καθώς και ο σχεδιασμός χώρων στάθμευσης και εσωτερικού οδικού δικτύου μεγάλων αναπτυξιακών έργων / αεροδρομίων / λιμένων / σύνθετων τουριστικών επενδύσεων καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε εταιρείες παραχώρησης, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ΣΕΣ (2020 έως 2024), μέλος του ΔΣ του ΣΕΣ (2018-2020) και αν. μέλος (2008-2010). Υπήρξε μέλος του ιδρυτικού Δ.Σ. του ΙΤS-Hellas (2008 – 2010). Είναι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (2018 – σήμερα). Επίσης συμμετείχε σε πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας σύνταξης τεχνικών οδηγιών και στρατηγικών σχεδίων σχετικών με τις μεταφορές, την βιώσιμη κινητικότητα και την οδική ασφάλεια.

Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ευγενικός

Ο Πέτρος Ευγενικός είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc.) στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 έτη σε μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, καθώς και ως Επιστημονικός Συνεργάτης-Ερευνητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) του Ε.Μ.Π. με συμμετοχή σε περισσότερα από 10 ερευνητικά έργα. Από το 2007 αποτελεί στέλεχος του νυν Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και ασχολείται με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων υποδομών, ενώ παράλληλα, από το 2008 διατελεί εξωτερικός εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. για την αξιολόγηση οδικών και σιδηροδρομικών έργων υποδομής στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, καθώς και ερευνητικών έργων στον τομέα των μεταφορών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κρίση σχετικά με τη διαχείριση έργων υποδομών, την οδική ασφάλεια και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουρέτας

Ο Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Virginia των ΗΠΑ και Διδακτορικό δίπλωμα από το ΕΜΠ. Έχει πολυετή εμπειρία σε μελέτες κυκλοφοριακές, οδοποιΐας, σχεδιασμού μέσων μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαλκάνια, Αφρική, ΝΑ Ασία), συμμετέχοντας ως μελετητής, σύμβουλος και στη διαχείριση έργων. Σε ερευνητικό επίπεδο έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και βελτιστοποίηση δικτύων και συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών.

Ειδικός Γραμματέας: Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς

Ο Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς είναι Πολιτικός Μηχανικός –  Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ (2000), με εμπειρία άνω των 23 ετών σε μελέτες συγκοινωνιακών έργων, (δημόσιων και ιδωτικών), μελέτες οδικής ασφάλειας και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα αρμοδιότητας συγκοινωνιολόγου μηχανικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αρχικά ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής και στη συνέχεια ως εταίρος και διαχειριστής εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής Οδικής Ασφάλειας, έχοντας συμμετάσχει ως μέλος ή συντονιστής σε 11 ελέγχους/ επιθεωρήσεις σε Ελλάδα, Αλβανία και Αφρική. Τέλος, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με συμμετοχή σε 20 ερευνητικά έργα με αντικείμενα σχετικά κυρίως με την οδική ασφάλεια. Έχει περισσότερες από 85 επιστημονικές δημοσιεύσεις εκ των οποίων 14 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά.

Ταμίας: Κωνσταντίνα Δερπάνη

Η Κωνσταντίνα Δερπάνη ειναι Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα “Transport Engineering” του Imperial College of London και στο τμήμα “Περιβάλλον και Ανάπτυξη ” του ΕΜΠ. Έχει δραστηριοποιηθεί για δέκα χρόνια σε ερευνητικά προγράμματα με θεματικά αντικείμενα τις συνδυασμένες, αστικές και θαλάσσιες μεταφορές. Από το 2023, είναι διορισμένη στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς, στο τμήμα Διαχείρισης Κυκλοφοριακών Φόρτων ενώ παράλληλα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σχολής Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, με θέμα τη διαχείριση επιβατικών ροών της κρουαζιέρας στην ενδοχώρα.

A’ Αν. Μέλος: Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος & Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός M.Sc. PhD, απόφοιτος του Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ευρώπη & Αμερική. Είναι Διδάκτωρ πολυπαραμετρικού σχεδιασμού αστικών οδικών δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, έχοντας εκπονήσει πάνω από 500 σύνθετες μελέτες κτιριακών έργων, ρυθμίσεων κυκλοφορίας & στάθμευσης, φωτεινών σηματοδοτήσεων, κυκλικών κόμβων, ποδηλατοδρόμων, λεωφορειοδρόμων & ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων. Ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Βιώσιμης Κινητικότητας, Προϊσταμένου Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών στο Δήμο Βόλου. Έχει παραλάβει επτά πανελλήνια βραβεία για μελέτες, έργα και δράσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και ενσωμάτωσης έξυπνων τεχνολογιών.
 

Β’ Αν. Μέλος: Λευτέρης Σδουκόπουλος

Ο Λευτέρης Σδουκόπουλος είναι Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός με σπουδές στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εργάζεται στο ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ όπου είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Επιπτώσεων Συστημάτων Μεταφορών, με έμφαση στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμένων. Κατά τα 14 έτη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συμμετάσχει συνολικά σε 22 ερευνητικά έργα και μελέτες σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει συγγράψει 1 βιβλίο και 49 επιστημονικές εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican